maj

Danmarks Biblioteksforenings Forretnigsudvalgsmøde

Der afholdes forretningsudvalgsmøde fredag den 21. maj, kl. 10-11.30 på Microsoft Teams

Har du ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius.

Referat

Dagsorden

Bilag