december

Danmarks Biblioteksforenings Forretnigsudvalgsmøde

Dato
Onsdag den 16. december 2020 kl. 11.00-12.00 

Mødested
Microsoft Teams – link til mødet er udsendt til udvalgets medlemmer

Deltagere
Steen Bording Andersen  
Jakob G. Lærkes  
Lars Bornæs  
Thomas Angermann 
Kim Valentin 
Anette W. Godt 
Evan Lynnerup

Afbud
Paw Ø. Jensen
Inge Dinis

Referat

Dagsorden

Bilag