august

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalgsmøde

Der afholdes forretningsudvalgsmøder fredag den 13. august , kl. 11-13. Mødet afholdes på Teams

Evt. punkter til dagsordenen, sendes til Michel på msh@db.dk senest den 28. juli. Dagsordenen udsendes ca. en uge før.

Har du ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på db@db.dk

Dagsorden

Referat

Bilag