september

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalgsmøde

Fredag den 17. september, kl. 9-10:15
Afholdes på Microsoft Teams

Referat

Dagsorden

Bilag: Budgetudkast 2022