februar

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalgsmøde

Næste forretningsudvalgsmøde afholdes mandag den 8. februar, kl. 9-10:30 på Microsoft Teams

Har du ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

Dagsorden

Referat

Bilag