april

DB Forreningsudvalgsmøde

Næste møde i Forretningsudvalget bliver fredag den 20. april kl. 10.30 til 11.00, på Kulturøen i Middelfart.

Eneste dagsordenspunkt på dette korte møde er:
Hanne Marie Knudsens oplæg omkring strukturen på baggrund af drøftelsen på Repræsentantskabsmødet i Frederikshavn den 28. marts 2012.

20. april 2012
kl. 08:30 - 09:00