september

DB Forretningsudvalgsmøde

Forretningsudvalgsmødet holdes på Aarhus Hovedbiblioteket  i lokale B den 12. september fra kl. 11-14.

Se dagsorden

Mødereferat

Bilag kan hentes via link til højre