juni

DB Forretningsudvalgsmøde

Næste møde i DBs forretningsudvalg afholdes
mandag den 22. juni 2015, kl. 11-14 i DB
Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K.

Dagsorden og ekstraordinær dagsorden til mødet.
Referat af møde.