august

DB Forretningsudvalgsmøde

Næste møde i DBs forretningsudvalg finder sted mandag den 31. august 2015, kl. 10-14 i i VIP-lokalet (niveau 3) på DOKK1 i Aarhus.