marts

DB Forretningsudvalgsmøde

TID: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 9.30-13.30
MØDESTED: Vartov, København.

Evt. afbud bedes meddelt snarest til Jeanette på jfv@db.dk.
Har noteret afbud fra Claus Mørkbak Højrup.