april

DB Forretningsudvalgsmøde

Der afholdes Forretningsudvalgsmøde på onsdag den 10. april kl. 20.00 på Hotel Britannia, Torvegade 24, Esbjerg (lokale 8)
Der lægges op til et hurtigt FU møde, primært om Det Bibliotekspolitiske Topmøde, og planlægning af folkemøde og kampagner.

Bilag