september

DB Forretningsudvalgsmøde

Mødested: DOKK1, Aarhus, oplysning om lokale følger.

Punkter til dagsordenen bedes sendt til db@db.dk senest den 16. august 2019. Dagsordenen udsendes senest en uge før.