januar

DB Forretningsudvalgsmøde

Kære Forretningsudvalgsmedlemmer

Næste møde i Forretningsudvalget er fredag den 24. januar kl. 10-14.
Mødet afholdes hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K.

Evt. punkter til dagsordenen sendes til jfv@db.dk senest den 10. januar 2020.
Dagsordenen udsendes senest en uge før.

Har du ikke mulighed for at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk