april

DB Kulturkonference 2013

Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg  var stolt over at kunne invitere til et af årets mest spændende kulturtræf ‘Kultur som udviklingskraft’ tirsdag den 23. april i DOK 5000, et gammelt pakhus på Odense Havn.

Gik du glip af konferencen, så læs mere her som genvej til ny lokal udvikling! Konferencen henvendte sig til lokale aktører – politikere, kommunale forvaltninger, biblioteker, kulturhuse, byplanlæggere og designere, kulturkonsulenter, kunstnere, foreninger og netværk – Det handlede om  nye udviklingsinitiativer og vigtig indsigt i basis for det lokale byplan- og kulturarbejde.

Med Kulturkonference 2013 går Danmarks Biblioteksforening nye veje og sætter fokus på betydningen af kulturen som udviklingskraft – i byrummet og i bydele og på tværs af kommunegrænser. Men også f.eks. i forhold til nye partnerskaber baseret på offentligt-private aftaler.

Mød her på sitet holdet af meget engagerede oplægsholdere og hør nærmere om nye biblioteks-, kultur- og byudviklingsinitiativer i værtsbyen Odense – og om byrummets betydning og mennesket i byen og i byens rum! Om Godsbanens anderledes produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur i Aarhus. Og hør hvordan HEART, Hernings Museum of Contemporary Art, samarbejder med eksterne partnere om Socle du Monde-projektet, og om partnerskab og samarbejde på tværs af to kulturer i region Sønderjylland, i Danmark og Slesvig-Holsten.
 

PROGRAM
 
09.00 Registrering m. morgenkaffe
10.00 Velkomst ved Malene Carmel (C), fmd. for Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg og for Helsingør Kommunes Kulturudvalg
10.05 Session 1 – Byudvikling med kulturfokus
Odense Kommune har store planer for nyudvikling af bymidten og havnen – med kulturen og beslægtede aktiviteter inkl. nyt hovedbibliotek i centrum.

Oplæg ved tre centrale Odense-aktører:

 

 • Hvad sker der i bymidten og på havnen i Odense – den politiske satsning
  Anders W. Berthelsen (A), redaktør og byrådsmedlem, Odense Kommune

  » oplæg
 • Kulturen som dynamisk faktor i byudviklingen – planprocesser og helhedstænkning
  Jannek Nyrop chefarkitekt og planchef, Odense Kommune

  » oplæg
 • Nyt hovedbibliotek med borgerservice, turisme og meget meget mere – idéer og vision
  Kent Skov Andreasen, stadsbibliotekar
  » oplæg
11.00 Om biblioteker, byudvikling og byrum
Birgitte Bundesen Svarre, PhD fra Center for Byrumsforskning og cand.mag. i moderne kultur arbejder med udvikling og formidling ved Gehl Architects, der er konsulenter inden for byudvikling Gehlarchitects.dk.
Birgitte er medforfatter til Jan Gehls nye bog ”Bylivsstudier”, som udkommer senere i år.

» oplæg
11.30 Spørgsmål til morgenens indlæg og debat.
Ved mødets moderator: Hellen Niegaard, chefkonsulent DB
12.15 Frokost
13.15 Session 2 – Kulturen som udviklingskraft
I partnerskab lokalt og regionalt
13.15 Introduktion
Ved dagens moderator.
13.20 Godsbanen – Aarhus
Ved Kim Bisgaard, projektleder
» Prezi-oplæg
14.00 Heart – Herning, OPP samarbejde
Holger Reenberg, direktør

» oplæg
14.40 Kaffe, the, kage og frugt – stræk-ben pause
15.00 Musikindslag
Ved sangerinden Jullie Hjetland og saxofonist Hans Mydtskov, www.nordenstone.dk
15.15 Vi vil kultur – på tværs af alt Region Sønderjylland
Stephan Kleinschmidt, fmd. for Kultur- og Erhvervsudvalget og byrådsmedlem for Slesvigsk Parti, Sønderborg

» oplæg
15.50 Afrunding ved moderator
16.00 Tak for i dag
16-17 Ekstratilbud: Rundvisning på havnen