november

DB Repræsentantskabsmøde

Næste møde afholdes fredag den 7. november 2014 kl. 10.30-ca.15.30 i Bella Centret i forbindelse med Bogmessen, hvor der på bibliotekernes stand også vil blive lagt op til politisk debat.

Dagsorden

Strategi 2020

Budget

Takstblad

Kontingentfremskrivning

Ændringsforslag til DB's vedtægter

Referat af møde den 7. november 2014 og afbudslisten.