september

Interaktiv temadag i København: Brug biblioteket som bylivsgenerator

Mennesker skaber liv i rum. I udviklingen af levende, attraktive byer og byrum drejer det sig om, at vi sætter ‘Livet først – og studier af og planlægning med mennesker først’. Biblioteket har helt klart noget at bidrage med. Spørgsmålet er, hvad og hvordan?

 
Til at indtænke biblioteket som en aktiv spiller, behøver vi en ny metode. Vi skal tænke i helheder og på tværs af by og kultur – og byplanudviklere, bygningsarkitekter og kulturfolk skal samarbejde, lyder opfordringen fra Gehl Architects.

Kom på forkant med teorien og få nye værktøjer!
Danmarks Biblioteksforening går derfor helt nye veje og tilbyder i september for første gang 1-dags interaktive temamøder med afsæt i teori og med introduktion til centrale problematikker efterfulgt af oplæg med bud på konkrete udviklingsveje til brug for lokal udvikling.

Dagen er arrangeret i samarbejde med Gehl Architects i forlængelse af deltageranbefalinger fra DBs Kulturkonference 2013 om ’Kulturen som udviklingskraft’. Samt i forlængelse af Kulturstyrelsens ’Modelprogram for folkebiblioteker’ der peger på, at to ud af tre kommuners biblioteker lige nu beskæftiger sig med nye biblioteksrum eller biblioteker, og af ’Tænketanken Fremtidens Bibliotek’ og dens arbejde med bibliotekets rolle lokalt – for nabolaget, i byen, i kommunen og i samfundet i almindelighed.

Temadagen afholdes i BIBLIOTEKET på Rentemestervej 76 i København. Bemærk at der lukkes for tilmelding ved 75 deltagere, men temadagen afholdes også mandag den 30. september på hovedbiblioteket i Aarhus.

» Tilmeldingen er lukket

PROGRAM
09:00 Ankomst, kaffe og registrering
10:00 Velkomst og introduktion til dagens fokus og forløb
Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening (DB)
10:10 Session 1: Byrummet og biblioteket
Birgitte Bundesen Svarre, Ph.D bl.a. om biblioteket som byrum og specialist
i offentlige byrum fra Gehl Architects
1. del: Byrummet og biblioteket – byplanmæssigt og teoretisk set
2. del: Konkrete bylivsstudier – introduktion til udenlandsk bibliotekseksempel
og et kulturhuseksempel
Download
 
Spørgsmål og debat
Moderator Hellen Niegaard
11:30 Session 2: Biblioteket som byrum – optakt til eftermiddagen:
Internationale trends og tre deltager-cases

Hellen Niegaard, chefkonsulent og redaktør i DB
Og deltagerne selv
Download
12:15 Frokost
13:00 Session 3: Workshop om attraktive byrum i og udenom biblioteket – i praksis
Birgitte Bundesen Svarre, Gehl Arkitekter
1. del: Introduktion til et sæt vigtige værktøjer – download
2. del: Miniøvelser – download
14:15 Stræk ben-pause – og hent kaffe, the, frugt og kage
14:20 Session 4: Bibliotek i nye kulturarenaer, inspiration fra udlandet
Oplæg og debat
Download oplæg (23 MB)
– ved Dorte Skot-Hansen, centerleder, mag.art., Center for
Kulturpolitiske Studier, IVA og konsulent for Modelprogram for biblioteker.
Forfatter til bl.a. Biblioteket i byudviklingen fra 2011, udgivet af DB.
15:00 Afrunding
Birgitte Bundesen Svarre & Hellen Niegaard
15:15 Tak for i dag
Michel Steen-Hansen
» Tilmelding til temadagen

DU/I ER SELV EN VIGTIG DEL AF DAGENS PROGRAM
Deltagerne inviteres inden konferencedagen til (to uger) før at indsende en kort beskrivelse af et lokalt projekt, som I, i din kommune, enten kunne tænke jer at igangsætte eller allerede er i gang med. Arrangørerne laver en sammenfatning, og de lokale cases præsenteres i dagens session 2 – og indgår og udfordres i dagens session 3, eftermiddagens workshop.

Interaktiv temadag
Hent ny inspiration til jeres lokale biblioteks- og byudvikling på en ny måde. Med temadagen får du en nærmere introduktion til de vigtige analyser af byrummet og menneskenes færden i dem, samt til de principper, som Jan Gehl og hans tegnestue har arbejdet med siden 1971. Udgivelsen af bogen Livet mellem husene har gjort Gehl Architects til en international anerkendt og benyttet byrumsekspert. Jan Gehl er netop blevet hædret med C.F. Hansen-medaljen, den højeste udmærkelse en arkitekt kan få, og sidst i maj modtog Jan Gehl og Gehl Architects Nykredits Arkitekturpris på en 1/2 mio. kroner.
 
Gehls nyeste bog, Bylivsstudier, er skrevet sammen med kollegaen Birgitte Bundesen Svarre. Den kan købes af deltagerne på temamøderne til kr. 200 (vejl. udsalgspris kr. 298).