september

Konference: Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen?

Roskilde Centralbibliotek, Bornholms Biblioteker og Danmarks Biblioteksforening inviterer til konference om bibliotekernes rolle og betydning i lokalsamfundet.
Det sker tirsdag den 30. september 2014 på Roskilde Bibliotek.

Bibliotekerne løser i dag flere opgaver end nogensinde: borgerservice, læringstilbud, IT-hjælp og meget mere. Samtidig udvides åbningstiderne og vi ser bud på nye biblioteksinitiativer, der skal give værdi lokalt. Som den mest besøgte kulturinstitution er bibliotekerne en oplagt politisk arena i forhold til at præge udviklingen i kommunerne. Men hvor langt skal bibliotekerne gå i omfang og typer af opgaver – og er der en grænse?

Konferencen sætter både politisk og biblioteksfagligt fokus på tendensen til at bruge bibliotekerne aktivt i den lokale udvikling. Kom og bidrag til dialogen om hvilken udvikling bibliotekerne skal arbejde for, og hvilke roller de lokale biblioteker skal udfylde i fremtiden.

Hør blandt andre:

 • Kulturminister Marianne Jelved (R)
 • Christian Jervelund fra Copenhagen Economics
 • Byrådsmedlem Evan Lynnerup (V)
 • Forvaltningschef Rolf Hapel fra Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune

Moderator: Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening     
Det er gratis at deltage i konferencen som afholdes i Salen på Roskilde Bibliotek.

Mere information og tilmelding via centralbibliotek.dk
Tilmelding er afsluttet, konferencen er overtegnet
 

PROGRAM
Hent program som pdf

09.00-09.30
Ankomst og morgenbrød

09.30-09.40
Velkomst og introduktion til konferencens tema

Ved Bibliotekschef Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotekerne

09.40-10.10
Højskolerne i offensiven. Om højskolernes fælles kampagner og deres undersøgelse om folkehøjskolernes positive indflydelse på dansk økonomi.

Ved Lisbeth Trinskjær, Forstander, Ubberup Højskole og formand for FFD – Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Hent oplægget (pdf, 2 MB)

10.10-10.30
Case 1 – tema: Mange biblioteker i lokalsamfundene er lukkede. Savnes de? Hvad er et “bibliotek” lokalt? Skal biblioteket også stimulere økonomisk og erhvervsmæssig udvikling lokalt? Kan de bruges i en lokal udvikling – eller hvad skal der til?

Ved Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde Byråd og Regionsrådet i Region Sjælland
Hent oplægget (pdf)

10.30-10.50
Case 2 – tema: Biblioteket i rollen som Community-center.

Hvad er status, hvor går grænsen? Hvornår er biblioteket ikke længere bibliotek?
Ved Forvaltningschef Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune
Hent oplægget (pdf, 6 MB)

10.50-11.00
Kort pause

11.00-11.40
Forskningscase: Hvad kan lokalsamfundene selv gøre for at eksistere som lokalsamfund? Hvordan kan det offentlige forstået som fællesskab understøtte det?

Ved Lektor Jørgen Møller, Ålborg Universitet, Institut for planlægning
Hent oplægget (pdf, 6 MB)

11.40-12.00
Case 3 – tema: Biblioteket i rollen som lokal aktør der sikrer sammenhængskraft, lokal udvikling og skaber af fællesskab og nye former for mødesteder – del I
Less is more – biblioteket som offensiv strategi for lokalsamfund

Ved Bibliotekschef Jon Madsen, Bornholms Biblioteker

12.00-12.45
Frokost

12.45-13.05
Case 4 – tema: Biblioteket i rollen som lokal aktør der sikrer sammenhængskraft, lokal udvikling og skaber af fællesskab og nye former for mødesteder – del II

Odsherred som Danmark Læser-kommune og arbejdets betydning for biblioteket i lokalsamfundet
Ved Biblioteks- og kulturhusleder John Larsen, Odsherred Bibliotek og Kulturhuse
Hent oplægget (pdf, 9 MB)

13.05-13.35
Dialog i plenum

De 5 første oplæg diskuteres – refleksion ved deltagerne.
Styres af moderator Michel Steen-Hansen

13.35-14.00
Kaffe og kage

14.00-14.30
Bibliotekernes betydning for det lokale fællesskab og for den demokratiske dannelse og formidling
Oplæg og debat med ministeren

Ved Kulturminister Marianne Jelved (R)

14.30-15.00
Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi – et indblik i Tænketanken Fremtidens bibliotekers kommende rapport om folkebibliotekernes samfundsøkonomiske impact

Ved Partner Christian Jervelund fra Copenhagen Economics
Hent oplægget (pdf, 2 MB)

15.00-15.45
Paneldebat og dagens hovedkonklusioner:

 • Kulturminister Marianne Jelved (R) er inviteret
 • Bibliotekschef Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotekerne
 • Medlem af Odsherred Byråd og næstformand i Danmarks Biblioteksforening Hanne Pigonska (V)
 • Biblioteks- og kulturhusleder John Larsen, Odsherred Bibliotek
  og Kulturhuse
 • Christian Jervelund, Copenhagen Economics

15.45
Afrunding og tak for i dag