marts

Litteraturen finder sted

Konference om formidling af nye litteraturformer med internationale oplægsholdere

PROGRAM

09.00-10.00
Ankomst og morgenmad

10.00-10.15
Velkomst v. chef for Lokalbibliotekerne Britta Bitsch, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus og vicebibliotekschef Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne

10.15-10.30
Performance/happening med Eva Tind Kristensen

10.30-11.00
Om aktuelle og nye litteraturformer i et historisk lys v. Tania Ørum. Københavns Universitet

11.00-11.45
Nye formidlingsmåder – erfaringerne fra projektet Litteraturenfinder sted v. projektlederne Martin Campostrini, Roskilde Bibliotekerne og Lise Kloster Gram, Aarhus Kommunes
Biblioteker samt Lise Vandborg, chefredaktør for Litteratursiden.dk

11.45-12.30
Contemporary literature and new technology v. Daniel Snelson, University of Pennsylvania

12.30-14.00
Frokost og workshops

12.30-13.10
Elektronisk litteratur i praksis
 
13.15-14.00
Performancelitteratur i praksis

14.00-14.45 Bibliotekerne og de nye litteraturformer v. evaluatorerne Martin Glaz Serup, Københavns Universitet og Søren Pold, Aarhus Universitet

14.45-15.00
Performance/happening med Daniel Snelson

15.00-15.30
Kaffepause

15.30-16.15
Criteria for evaluating electronic literature v. Alexandra Saemmer, L’université Paris 8

16.15-17.00
Konklusioner og afsluttende happening/performance med Jens Blendstrup

Performance/happenings med internationale og danske forfattere.

Litteraturen finder steds idékatalog udgives i forbindelse med konferencen.
Litteraturen finder sted er et samarbejde mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk. Projektet arbejder med at udvikle formidlingskoncepter for aktuelle litterære tendenser, der finder sted uden for bogen og er i vækst. Fokus er på performancelitteratur og elektronisk litteratur. Projektet har eksperimenteret med, hvordan elektronisk litteratur kan formidles i det fysiske rum, og med, hvordan performancelitteratur kan iscenesættes i biblioteksrummet og optages til videreformidling. Projektet sigter mod formidlingsløsninger, der sammenkobler biblioteksrummet med det virtuelle rum og realiserer biblioteket som sted for inspiration og oplevelse. På konferencen præsenteres en række eksempler på de aktuelle litterære tendenser, og projektets erfaringer med formidlingen videregives.

Projektet har fået støtte fra:
Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker / Kulturstyrelsen
Forfattercentrum / Statens Kunstråd
De generelle midler – Litteratur / Statens Kunstråd
Pulje til støtte for Internationale konferencer i Danmark / Kulturstyrelsen

20. marts 2013
kl. 09:00 - 16:00

Køb billet