december

Udvalgsmøde

Mødet afholdes i Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K.
Dagsorden følger.

Referat og bilag: Uddelingskopi af Hellen Niegaards oplæg og Klaus Kvorning Hansens, vicedirektør for koncern-IT, powerpoint fra mødet den 4.12.2014.