oktober

Webinar: Ny udsathed ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning

Med projektet om Ny Udsathed sætter Center for Ungdomsforskning fokus på den stigende mistrivsel blandt danske unge. Projektet bidrager således med forskningsmæssige svar på spørgsmål, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af psykisk mistrivsel og risikoen for udsathed.

Som CfU skriver: ”Det er grundigt påvist, at social arv er afgørende for unges uddannelsesniveau, livschancer og trivsel. Imidlertid antyder nyere undersøgelser, at udsatheden er ved at ændre udtryk, og at middelklasseunge i stigende grad også rammes. Nye former for udsathed kræver nye indsatser og tilgange, der understøtter oplevelser af livsmestring hos unge i udsatte positioner.” I projektet er der i relation til forskellige livsarenaer fokus på 16-25-årige unge, der er ramt af psykisk mistrivsel, men alligevel ser ud til at have velfungerende ungdomsliv.

På webinaret bliver det nye udsathedsperspektiv præsenteret og udfoldet ligesom det bliver sat i relation til det mere traditionelle begreb om udsathed, og det diskuteres, hvorfor dette ikke længere er tilstrækkeligt i arbejdet med unge mennesker.

Deltagelse i webinaret er gratis, tilmeldingsfrist: 1. oktober 2023. Link til webinar vil blive tilsendt på registreret mail d. 2. oktober 2023.

Praktisk info og (gratis) tilmelding.

4. oktober 2023
kl. 13:00 - 14:30

Køb billet