Biblioteker, repræsentation og mangfoldighed

Skrevet af

3. januar, 2023

Bibliotekerne i Danmark har et stærkt selvbillede af at være inkluderende og demokratiske rum, men kan altid blive bedre og arbejder til stadighed med at opdatere formidlingen.

I et indlæg i Politiken og i Kulturmonitor om skævvridningen i samlingerne fortælles det, hvordan bibliotekernes nye ’regnbuehylder’ vækker opmærksomhed og skaber debat.
De kan være et nødvendigt element i en tidssvarende biblioteksformidling, og derfor skal vi også hilse det velkomment, at regnbuenetværket har lavet en guide til formidling via særlige regnbuehylder for også ad den vej at styrke mangfoldigheden.

En stikprøve viser en tendens til, at bibliotekernes bøger overvejende er skrevet af hvide forfattere, ligesom karaktererne i høj grad afspejler mor-far-børn familier – påpeger det nationale regnbuenetværk for biblioteksansatte.

Måske ikke så mærkeligt den vestlige historie taget i betragtning, men bare ikke gangbart i samfundet i dag.

Er de medier bibliotekerne formidler ofte præget af et biased verdensbillede, er det også bibliotekernes opgave at stille andre materialer til rådighed, som afspejler vores demokratis mange borgere og den almindelige samfundsudvikling.

I min optik er det en selvstændig, vigtig demokratisk opgave at skabe forståelse mellem mennesker med forskellig baggrund, det være sig socialt, kønsligt, etnisk og aldersmæssigt. Som jeg ser det, skal bibliotekerne blive endnu bedre til og arbejde endnu mere målrettet med at skabe kendskab til forskellighederne i vores samfund.

Biblioteket er om noget en tværkulturel institution og skal lade dette komme stærkere til udtryk i tilrettelæggelsen af sine aktiviteter. Netop gennem litteraturen og bøgernes verden kan vi opleve, hvordan det er at være en anden. Det skal vi udnytte. Og så skal vi i øvrigt være opmærksomme på at få kigget på formålsparagraffen, når biblioteksloven skal opdateres.

Loven fastslår ganske vist i dag, at formålet – at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet – opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Og alene at disse kriterier, og hverken religiøse, moralske og politiske synspunkter, må være afgørende. Men det skal være klart at bibliotekerne, vores lokale fælles folkeoplysnings- og kulturrum, også skal afspejle minoritetsgrupper i samfundet.

Kære kulturminister, kære regering – lad os komme i gang med en opdatering af biblioteksloven i år, så vi kan sikre at bibliotekerne, som den mest besøgte kulturinstitution er med til at skabe endnu større inklusion og mangfoldighed.

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Danmarks Biblioteksforening anbefaler at IFLAs verdenskongres ikke afholdes i Dubai

(English version below) IFLA offentliggjorde i juni, at man planlægger at afholde verdenskongressen WLIC 2024 i Dubai. Det har der været en del kritik af, derfor har man lavet ...

Bibliotekerne skal skabe åbenhed og debat med deres arrangementer

Så er der igen debat om bibliotekernes mangfoldige formidling og rolle i samfundet generelt. På Frederiksberg bibliotek har man på børnenes Kulturnat valgt at lave et ...

Bibliotekerne er ikke for alle – men det kan de blive

Bibliotekerne i Danmark har et stærkt selvbillede af at være inkluderende, trygge og dermed demokratiske rum. Det passer bare ikke. Hvad gør vi så ved det? Alle er velkomne, ...