Bibliotekernes besøgstal stiger og servicen hitter

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

4 december, 2018

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser at stadig flere besøger de danske folkebiblioteker. Besøgstallet er steget siden 2010 og er i 2017 det hidtil højeste. I alt 38,3 mio. gange fik bibliotekerne besøg i løbet af 2017, hvilket er en stigning på næsten 1 mio. i forhold til 2016.

Samtidig med det er er antallet af e-bogsvisninger næsten fordoblet, fra omkring 1,6 mio. i 2014 til næsten 3,0 mio. i 2017. Visninger af e-bøger omfatter alle digitale udlån, dvs. både antal downloads, online læseadgang til e-bøger og digitale lydbøger.

”Jeg synes det er ganske opløftende tal, som Danmarks Statistik netop har udsendt, som viser at folkebibliotekerne formår at følge med brugernes ændrede medievaner” siger Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen Bording Andersen (A), i en første kommentar til de helt nye tal, og fortsætter:

”Nogle vil sikkert finde det paradoksalt, at der samtidig med en markant stigning i brugen af bibliotekernes digitale tilbud også ses en stigning i det fysiske besøg på bibliotekerne. Jeg tror det skyldes, at den digitale adgang til litteraturen giver borgerne lyst til mere, ikke mindst lyst til at deltage mere i fællesskabet.  Det er også derfor vi ser den store vækst i aktiviteter på bibliotekerne (10% på 2 år), både dem hvor borgerne selv arrangerer, samt de mange arrangementer, hvor borgerne deltager i bibliotekernes forfatterarrangementer, skriveværksteder og meget andet som udvikles i fællesskab som læseklubber, lytteklubber og lignede.

Borgerne har i den grad taget bibliotekerne til sig som lokalsamfundets folkeoplysende mødested og meget mere end blot et sted, hvor de låner bøger, det håber jeg vil afspejle sig i en fremtidig bibliotekslov.
Bibliotekernes digitale tilbud giver os simpelthen lyst til også at være fysisk sammen, bl.a. fordi bibliotekerne har udviklet de digitale muligheder, samtidig med at vi har opdateret de fysiske rum i langt de fleste kommuner, og det er da ikke så ringe endda.” slutter Steen Bording Andersen, som også er kulturudvalgsformand i Aarhus.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Fmd. Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...