Bibliotekernes besøgstal stiger og servicen hitter

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

4 december, 2018

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser at stadig flere besøger de danske folkebiblioteker. Besøgstallet er steget siden 2010 og er i 2017 det hidtil højeste. I alt 38,3 mio. gange fik bibliotekerne besøg i løbet af 2017, hvilket er en stigning på næsten 1 mio. i forhold til 2016.

Samtidig med det er er antallet af e-bogsvisninger næsten fordoblet, fra omkring 1,6 mio. i 2014 til næsten 3,0 mio. i 2017. Visninger af e-bøger omfatter alle digitale udlån, dvs. både antal downloads, online læseadgang til e-bøger og digitale lydbøger.

”Jeg synes det er ganske opløftende tal, som Danmarks Statistik netop har udsendt, som viser at folkebibliotekerne formår at følge med brugernes ændrede medievaner” siger Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen Bording Andersen (A), i en første kommentar til de helt nye tal, og fortsætter:

”Nogle vil sikkert finde det paradoksalt, at der samtidig med en markant stigning i brugen af bibliotekernes digitale tilbud også ses en stigning i det fysiske besøg på bibliotekerne. Jeg tror det skyldes, at den digitale adgang til litteraturen giver borgerne lyst til mere, ikke mindst lyst til at deltage mere i fællesskabet.  Det er også derfor vi ser den store vækst i aktiviteter på bibliotekerne (10% på 2 år), både dem hvor borgerne selv arrangerer, samt de mange arrangementer, hvor borgerne deltager i bibliotekernes forfatterarrangementer, skriveværksteder og meget andet som udvikles i fællesskab som læseklubber, lytteklubber og lignede.

Borgerne har i den grad taget bibliotekerne til sig som lokalsamfundets folkeoplysende mødested og meget mere end blot et sted, hvor de låner bøger, det håber jeg vil afspejle sig i en fremtidig bibliotekslov.
Bibliotekernes digitale tilbud giver os simpelthen lyst til også at være fysisk sammen, bl.a. fordi bibliotekerne har udviklet de digitale muligheder, samtidig med at vi har opdateret de fysiske rum i langt de fleste kommuner, og det er da ikke så ringe endda.” slutter Steen Bording Andersen, som også er kulturudvalgsformand i Aarhus.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Fmd. Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...