Bibliotekernes besøgstal stiger og servicen hitter

Skrevet af

4. december, 2018

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser at stadig flere besøger de danske folkebiblioteker. Besøgstallet er steget siden 2010 og er i 2017 det hidtil højeste. I alt 38,3 mio. gange fik bibliotekerne besøg i løbet af 2017, hvilket er en stigning på næsten 1 mio. i forhold til 2016.

Samtidig med det er er antallet af e-bogsvisninger næsten fordoblet, fra omkring 1,6 mio. i 2014 til næsten 3,0 mio. i 2017. Visninger af e-bøger omfatter alle digitale udlån, dvs. både antal downloads, online læseadgang til e-bøger og digitale lydbøger.

”Jeg synes det er ganske opløftende tal, som Danmarks Statistik netop har udsendt, som viser at folkebibliotekerne formår at følge med brugernes ændrede medievaner” siger Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen Bording Andersen (A), i en første kommentar til de helt nye tal, og fortsætter:

”Nogle vil sikkert finde det paradoksalt, at der samtidig med en markant stigning i brugen af bibliotekernes digitale tilbud også ses en stigning i det fysiske besøg på bibliotekerne. Jeg tror det skyldes, at den digitale adgang til litteraturen giver borgerne lyst til mere, ikke mindst lyst til at deltage mere i fællesskabet.  Det er også derfor vi ser den store vækst i aktiviteter på bibliotekerne (10% på 2 år), både dem hvor borgerne selv arrangerer, samt de mange arrangementer, hvor borgerne deltager i bibliotekernes forfatterarrangementer, skriveværksteder og meget andet som udvikles i fællesskab som læseklubber, lytteklubber og lignede.

Borgerne har i den grad taget bibliotekerne til sig som lokalsamfundets folkeoplysende mødested og meget mere end blot et sted, hvor de låner bøger, det håber jeg vil afspejle sig i en fremtidig bibliotekslov.
Bibliotekernes digitale tilbud giver os simpelthen lyst til også at være fysisk sammen, bl.a. fordi bibliotekerne har udviklet de digitale muligheder, samtidig med at vi har opdateret de fysiske rum i langt de fleste kommuner, og det er da ikke så ringe endda.” slutter Steen Bording Andersen, som også er kulturudvalgsformand i Aarhus.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Fmd. Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteksudlån er tilbage på niveauet før COVID-19

Danmarks Statistik har udgivet de individbaserede biblioteksudlån  fra folkebibliotekerne pr. 1. kvartal 2022. Udlånstallene indikerer, at udlånsaktiviteten er ...

Corona har næsten halveret bibliotekernes udlånstal

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at bibliotekernes udlån i 1. kvartal 2020 er faldet fra 7,4 millioner i 2020 til 4,1 millioner udlån i 1. kvartal i 2021. Udlånet af ...

Fald i bogudlån kræver styrket fokus på det lokale bibliotek og digital læsning

En helt ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at det samlede udlån af bøger og andre fysiske materialer til både børn og voksne på folkebibliotekerne siden 2015 er ...

Omstillingen tager fart

Hvor brugerne tager godt i mod bibliotekets nye tjenester f.eks. e-bøger og IT-undervisning, viser nye tal fra Danmarks Statistik, at de traditionelle udlån af fysiske bøger og ...

Danskerne valfarter til biblioteket trods voksende digitale udlån

Danskerne besøger fortsat i stort antal landets folkebiblioteker. Selv om bibliotekernes udlån i stigende grad udgøres af elektroniske udlån, så holder det ikke folk væk fra ...

Stadig flere går på biblioteket

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2011 var 36.297.751 besøg på bibliotekerne hvilket er ca. en kvart million flere end i 2009. Hvor besøgstallene er i ...