Danskerne valfarter til biblioteket trods voksende digitale udlån

Skrevet af

3. juli, 2013

Danskerne besøger fortsat i stort antal landets folkebiblioteker. Selv om bibliotekernes udlån i stigende grad udgøres af elektroniske udlån, så holder det ikke folk væk fra bibliotekerne. Der var 36,5 mio. besøgende på folkebibliotekerne i løbet af 2012, faktisk en lille stigning på en halv procent flere end året før, viser Danmarks Statistik på området, som netop er offentliggjort.

Flere e-lån på bibliotekerne
Statistikken afspejler også ændringerne i medieudviklingen og i borgernes medievaner. Den viser, at brugerne i stadig voksende grad benytter de digitale lån og muligheder, mens lån af de fysiske bøger og materialer går nedad. Der bliver downloadet mere.  I 2012 var der inkl. streaming tale om 14 millioner downloads , hvilket er 16 % flere end året før. Udlånet for alle fysiske materialetyper er faldet med ca. 5 %, sammenlignet med 2011.

”Afskriv nu ikke den gode gamle bog”, siger Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen, byrådsmedlem for socialdemokraterne i Odsherred.
”Udlånet for alle fysiske materialer udgjorde i 2012 trods alt hele 42 millioner enheder. Det er stadig rigtig mange fysiske udlån i et land med 5,5 millioner indbyggere. Den trykte bog ligger stadig nr. 1 og har mange gode år foran sig”, mener DBs formand.

E-bogslån vokset mest
Vagn Ytte Larsen ser med tilfredshed på de friske tal: ”De viser alt i alt, sammen med det store besøgstal og det markant voksende digitale brug, at danskerne er både viden- og læselystne, hvilket er afgørende i et demokratisk land som Danmark, hvor den største kapital er borgerne selv. Tallene for 2012 viser også, at udbuddet af e-bøger indtil nu har været beskedent, men at der i dag med bl.a. eReolen.dk er kommet gang i det område.”

Hovedparten af det materiale, der i 2012 blev downloadet fra folebibliotekerne, var nemlig film og musik, svarende til tre ud af fire downlån siger statistikken. Men det er e-bogsområdet, der er vokset mest. I 2012 blev der downloadet 1,3 millioner e-bøger, hvilket er fire gange så mange som i 2011.

Biblioteket på Roskilde
Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen forventer en rivende udvikling på netop e-bøgerne de kommende år. Et andet område han ønsker sig ny udvikling er i bibliotekernes ’udegående’ service.

”Kulturvaneundersøgelsen fra 2012 viste os, at 22% aldrig bruger bibliotekerne. Dem, og så de 23% af befolkningen, som kommer sjældnere end en gang om året – de skal mødes af nye tilbud.” Formanden opfordrer derfor bibliotekernes medarbejdere til i voksende grad også at ’komme ud af biblioteket’ og møde borgerne, der hvor de er. For eksempel som man gør i Roskilde, hvor biblioteket selvfølgelig er med på festivalen lige nu.

Hent statistikken for 2012 på http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR367.pdf

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383, vagn@ytte.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget fra 30,2 mio. i 2022 til 32,7 mio. i 2023 svarende til en stigning på 8 pct. Både de fysiske udlån fra folkebibliotekerne og de digitale udlån ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...

Biblioteksudlån er tilbage på niveauet før COVID-19

Danmarks Statistik har udgivet de individbaserede biblioteksudlån  fra folkebibliotekerne pr. 1. kvartal 2022. Udlånstallene indikerer, at udlånsaktiviteten er ...

Corona har næsten halveret bibliotekernes udlånstal

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at bibliotekernes udlån i 1. kvartal 2020 er faldet fra 7,4 millioner i 2020 til 4,1 millioner udlån i 1. kvartal i 2021. Udlånet af ...

Fald i bogudlån kræver styrket fokus på det lokale bibliotek og digital læsning

En helt ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at det samlede udlån af bøger og andre fysiske materialer til både børn og voksne på folkebibliotekerne siden 2015 er ...

Bibliotekernes besøgstal stiger og servicen hitter

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser at stadig flere besøger de danske folkebiblioteker. Besøgstallet er steget siden 2010 og er i 2017 det hidtil højeste. I alt 38,3 ...

Omstillingen tager fart

Hvor brugerne tager godt i mod bibliotekets nye tjenester f.eks. e-bøger og IT-undervisning, viser nye tal fra Danmarks Statistik, at de traditionelle udlån af fysiske bøger og ...

Stadig flere går på biblioteket

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2011 var 36.297.751 besøg på bibliotekerne hvilket er ca. en kvart million flere end i 2009. Hvor besøgstallene er i ...