Brugerbetaling på bibliotekerne skader uddannelsesniveauet

Skrevet af

5. juli, 2013

En undersøgelse omtalt i TV-Avisen på DR torsdag aften viser, at et flertal blandt Venstreborgmestre ønsker at indføre brugerbetaling på bibliotekerne.

”Der er sådan lidt rygmarvs reaktion over de venstreborgmestre, der ønsker brugerbetaling på bibliotekerne, når nu Venstre har sat brugerbetaling på dagsordnen ” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen, og fortsætter;

 ”Jeg tror de forregner sig, for der er altså et overvældende flertal i befolkningen imod brugerbetaling, ifølge en opinionsundersøgelse, som Danmarks Biblioteksforening netop har foretaget. Undersøgelsen viser, at 64 % af befolkningen er modstandere af brugerbetaling, og det kan jeg godt forstå, for vi skal huske på, at nogle ydelser er helt grundlæggende for, at alle borgere får mulighed for at kvalificere sig og dermed fungere i dagens vidensamfund.
Her er den lige adgang til viden og information som bibliotekerne tilbyder helt nødvendig, og vi ved, at selv ganske lidt brugerbetaling får folk til at fravælge brug – og det er vel ikke ligefrem mindre viden, Danmark har brug for?”

Bliver udlån af bøger pålagt et gebyr, vil det især være de svageste og dem med det største behov, som fravælger bibliotekstilbuddet. Gratis brug af bibliotekernes materialer er et af de helt grundlæggende offentlige tilbud, som har været med til at sikre det højt udviklede vidensamfund, som Danmark er i dag.

”Bibliotekernes tilbud er simpelthen nødvendige for at udvikle og uddanne alle borgere, og derfor er vi i Danmarks Biblioteksforening klart imod brugerbetaling på bibliotekerne. Blandt andet derfor skal vi også passe meget på med at pålægge grundlæggende ydelser som brug af bibliotekerne brugerbetaling. Vi risikerer simpelthen, at en gruppe borgere mister en helt nødvendig adgang til den information og viden, som alle bør have fri og lige adgang til, til gavn for hele samfundet” slutter formand Vagn Ytte Larsen.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Brugerbetaling på bibliotekerne vil underminere vidensamfundet

En undersøgelse offentliggjort i Fyens Stiftstidende den 6. juni 2012 viser, at når velfærden er på spil, så er stadig flere borgere villige til at betale. Hele 51 procent af ...