Brugerbetaling på bibliotekerne vil underminere vidensamfundet

Skrevet af

8. juni, 2012

En undersøgelse offentliggjort i Fyens Stiftstidende den 6. juni 2012 viser, at når velfærden er på spil, så er stadig flere borgere villige til at betale. Hele 51 procent af de adspurgte er således positive overfor at betale for ydelser, der i dag er gratis – for eksempel udlån af bøger på bibliotekerne.

”Det er nok en meget naturlig reaktion hos mange, at man gerne yder lidt ekstra, for at sikre de goder man værdsætter” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen, og fortsætter
”Vi skal dog huske på, at nogle ydelser er helt grundlæggende for at alle borgere får mulighed for at kvalificere sig og dermed fungere i dagens vidensamfund, og her er den lige adgang til viden og information som bibliotekerne tilbyder helt nødvendig. Biblioteket spiller f.eks. en stor rolle i forbindelse med at øge børns læselyst gennem projekter som lektiecafeer, bogpakker osv.”

Bliver udlån af bøger pålagt et gebyr, vil det især være de svageste og dem med det største behov, som fravælger bibliotekstilbuddet. Gratis brug af bibliotekernes materialer er et af de helt grundlæggende offentlige tilbud, som har været med til at sikre det højt udviklede vidensamfund, som Danmark er i dag.

”Bibliotekernes tilbud er simpelthen nødvendige for at udvikle og uddanne alle borgere, og derfor er vi i Danmarks Biblioteksforening klart imod brugerbetaling på bibliotekerne” siger Vagn Ytte Larsen, og henviser til foreningens undersøgelse fra 2011, der belyser sammenhængen mellem biblioteksbrug og uddannelse – www.db.dk/artikel/børn-der-bruger-biblioteket-får-længere-uddannelse

”Blandt andet derfor skal vi passe meget på med at pålægge grundlæggende ydelser som brug af bibliotekerne brugerbetaling. Vi risikerer simpelthen at en gruppe borgere mister en helt nødvendig adgang til den information og viden, som alle bør have fri og lige adgang til, til gavn for hele samfundet” slutter formand Vagn Ytte Larsen.

Brugerbetaling på bibliotekerne skader uddannelsesniveauet

En undersøgelse omtalt i TV-Avisen på DR torsdag aften viser, at et flertal blandt Venstreborgmestre ønsker at indføre brugerbetaling på bibliotekerne. ”Der er sådan ...