Covid-19 fortolkningsnotater

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

5 januar, 2021

I december udsendte Danmarks Biblioteksforening relevante gældende restriktioner på kultur- idræts- og foreningsområdet fra Kulturministeriet til bibliotekerne. En del har reageret og DB har videreformidlet spørgsmål og ideer til kulturministeriet og myndighederne.
På den baggrund er der lavet fortolkningsnotater, hvis formål det er at oplyse og vejlede om, hvordan de enkelte regelområder skal forstås.

Regeringen har som bekendt sidenhen indført en række yderligere tiltag og restriktioner. På baggrund af de senest indførte restriktioner, har kulturministeriet derfor foretaget en række justeringer, så fortolkningsnotaterne afspejler de nugældende regler. I den forbindelse har de tilføjet et nyt notat om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden. 

Biblioteker skal som udgangspunkt fortsat holdes lukkede for offentligheden. Dog må biblioteker holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

De gældende retningslinjer kan findes på db.dk og de seks fortolkningsnotater kan ses herunder og bliver snarest muligt offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.
De vil ligesom ministeriets Q&A løbende blive opdateret i overensstemmelse med nye udmeldinger.

Fortolkning af

Læs også Q&A for institutioner mv. på Kulturministeriets område, som er omfattet af de nye tiltag (opdateres løbende)

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...