Covid-19 retningslinjer for bibliotekerne m.fl.

Skrevet af

10. juni, 2021

Nye restriktioner for kulturlivet
Gældende fra 18. december 2021

Nye Covid-19 restriktioner
Gældende fra den 10. december 2021

Opdateret Q&A om coronapas mm.
Gældende fra den 12. november 2021

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021
Udmeldt 1. september 2021

Nye retningslinjer for nære kontakter og afstandskrav
Gældende fra 19. august 2021

Fritagelse skal kunne dokumenteres
Regler gældende fra 1. juli

Farvel til mundbind og coronapas på biblioteket
Nye regler fra den 14. juni

Opdaterede retningslinjer for genåbningen
Gældende fra 21. maj 2021

Kontrol af coronapas på bibliotekerne lempes
Gældende fra den 21. maj

Yderligere genåbning af dele af erhvervs- og kulturlivet
Gældende fra 6. maj

Opdaterede retningslinjer for åbningen den 21. april
Kulturministeriets opdaterede retningslinjer pr. 20. april 2021

Bibliotekerne genåbner formentlig den 21. april
Langsigtet plan for åbning offentliggjort den 23. marts 2021

Gældende restriktioner forlænges tre uger
Landets biblioteker er dermed lukket indtil den 28. februar 2021

Gældende restriktioner forlænges tre uger
Landets biblioteker er dermed lukket indtil den 7. februar 2021

Kulturministeriets tolkning af restriktioner for udlån fra nedlukkede institutioner
Kulturministeriets tolkning af restriktioner for udlån på de institutioner og for de aktiviteter i kommuner som er omfattet af nedlukningen bliver offentliggjort på kum.dk den 14. december.
Se de opdaterede tekster regler for udlån og aflevering

Læs mere

Se envidere Kulturministeret Q&A som løbende opdateres 

Covid-19 fortolkningsnotater
DB har videreformidlet spørgsmål og ideer fra landets biblioteker til kulturministeriet og myndighederne. På den baggrund er der lavet fortolkningsnotater, hvis formål det er at oplyse og vejlede om, hvordan de enkelte regelområder skal forstås.
Se fortolkningsnotaterne.

Tiltag og restriktioner forlænges to uger.
Landets biblioteker er dermed lukket indtil den 17. januar 2021.

Samtlige landets biblioteker lukker den 16. december
Læs mere om nedlukningen

 

Biblioteker i 69 kommuner lukker den 11. december
Læs mere om nedlukningen
Om restriktioner for udlån på institutioner, som er omfattet af nedlukningen

Biblioteker i 38 kommuner lukker den 9. december 2020
Læs mere om nedlukningen.
Informationer om det nationale lånesamarbejde under nedlukningen.

Kulturministeriet har den 9. november udsendt opdaterede covid-19 retningslinjer for museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende, hvor publikum er i bevægelse. Men der er stadig mange elementer der skal vurderes og tages stilling til lokalt.
For fortolkning og forståelse af de gældende restriktioner, har Kulturministeriet udarbejdet en Q/A, som kan ses her.

Særlige regler i Nordjylland – opdateret den 19. november
De fleste restriktioner ophæves i nordjylland.

Den 30. oktober 2020 blev nedenstående passager opdateret/tilføjet de allerede udsendte retningslinjer.

1) Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum 
(Download det fulde dokument, opdateret den 9. november 2020)

 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet covid-19
   
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulv-areal, hvortil der er offentlig adgang, fx toiletter, omklædningsrum mv. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, – såsom på toiletter – må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusive personale og optrædende
   
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, herunder under esport, tankesport, banko mv., samt lignende stillesiddende aktiviteter, hvor der ikke er særlig fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse eller kraftig udånding

Arrangementer, aktiviteter og begivenheder for børn og unge til og med 21 år

 • Der må være op til 50 udøvere og deltagere i idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til og med 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Undtagelsen for børn og unge op til og med 21 år dækker til og med 21 år. Det vil sige, at man ikke længere er dækket under undtagelsen, når man fylder 22 år
   
 • Antallet af personer til stede til et arrangement, en aktivitet eller en begivenhed samtidig i forhold til forsamlingsforbuddet skal opgøres inklusiv personale og optrædende
   
 • Afstand vurderes fra næse til næse, så derved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn. Anbefalingen om at holde mindst 1 meters afstand kan typisk håndteres ved at holde hvert andet sæde ledigt i fx en teater- eller biografsal.  

Særligt vedr. fysiske barrierer/afskærmning

 • Retningslinjer for området bør være detaljeret gennemgået mhp. på vurdering af, hvilke udfordringer der evt. måtte være ift. at sikre forebyggelse af smitte-spredning. Alle øvrige forhold og muligheder bør være afsøgt, fx bør det undersøges, om det er muligt at reducere antallet af personer i lokalet/til arrangementet, så det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand, muligheder for alternative afviklingsmetoder mv. samt fx reduktion af varighed af arrangementet

Løsningen med uigennemtrængelig afskærmning af fx plexiglas vurderes derfor alene at kunne finde anvendelse, såfremt alle øvrige forhold er undersøgt og ikke fundet anvendelige pga. af fx uoverstigelige praktiske, logistiske eller ressourcemæssige udfordringer. 

Ved anvendelse af denne løsning bør der desuden være øget fokus på øvrige tiltag i form af øget hygiejne, luftudskiftning og rengøring af kontaktpunkter, Deltagerne bør så vidt muligt sidde med ansigtet i samme retning. Samtidig bør man planlægge afviklingen af arrangementet, så der ikke opstår sammenstimling af mennesker eller kødannelser hverken før, under eller efter arrangementet, eller fx ved servicefaciliteter, toiletter, ved ind- og udgange mv. Deltagere i arrangementet bør ikke fremmøde ved sygdom, herunder ved milde symptomer på covid-19.  

Etablering af afskærmning skal ske på en måde, så fælles kontaktpunkter ved fx armlæn og lign. forhindres. Etablering af afskærmning kan desuden danne grundlag for mulig kontaktsmitte ved berøring af selve afskærmningen. Derfor er det også afgørende, at der sker grundig rengøring af afskærmningen mellem hvert arrangement/før hver ny gæst, der skal sidde i et sæde, hvor afskærmning er etableret.  

2) Retningslinjer for museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende, hvor publikum er i bevægelse 
(Download det fulde dokument, opdateret den 9. november 2020)

 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet covid-19
   
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulv-areal, hvortil der er offentlig adgang, fx toiletter, omklædningsrum mv. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, – såsom på toiletter – må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusiv personale og optrædende
   
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, herunder under esport, tankesport, banko mv., samt lignende stillesiddende aktiviteter, hvor der ikke er særlig fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse eller kraftig udånding
   

Arrangementer, aktiviteter og begivenheder for børn og unge til og med 21 år 

 • Der må være op til 50 udøvere og deltagere i idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til og med 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Undtagelsen for børn og unge op til og med 21 år dækker til og med 21 år. Det vil sige, at man ikke længere er dækket under undtagelsen, når man fylder 22 år. 

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...

Biblioteket har stadig åben med nye restriktioner for kultur- og idrætslivet

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en ...

Nye Covid19-restriktioner

Regeringen har den 8. december 2021 fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til bl.a. at begrænse indendørs koncerter mv. med stående publikum. Samtidig ...

Opdatering om coronapas

Kulturministeriet har opdateret deres Q&A med uddybende spørgsmål/svar om reglerne om coronapas, som netop er trådt i kraft. Særligt ét spørgsmål i denne Q&A ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021

Som udmeldt d. 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber d. 10. ...

Opdaterede covid-19 retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer og Q&A er opdateret efter de seneste lempelser af afstands- og arealkrav. Desuden er enkelte anbefalinger og afsnit udgået af retningslinjer ...