Det kræver politisk handling at skabe folkelig opbakning

Skrevet af

Paw Østergaard Jensen (A)

21 august, 2023

Danmarks klimaminister, Lars Aagaard (M), har en pointe med budskabet om at Danmark er og skal være ambitiøse, men ikke uden massiv opbakning i befolkningen.

I et demokrati kan man grundlæggende ikke gennemføre tiltag, uden et flertal står bag. Om det så lige er 80% af befolkningen der skal til, som han har udtrykt det, er måske nok lidt vel rigeligt.

Politik skabes ikke uden handling
Klimaministeren har en klar pointe i at de mange nødvendige beslutninger kræver politisk opbakning, nationalt som lokalt, for ellers bliver beslutningerne blot ændret efter et valg.

Derfor skal der også investeres I at skabe den nødvendige folkelige opbakning til de tiltag, der skal til for at skabe en bæredygtig fremtid. Både fra regering, folketing og kommuner.

Den tidligere regering satte i deres verdensmålsindsats turbo på bibliotekernes arbejde med og formidling af Verdensmålene, med henblik på at gøre bibliotekerne til facilitator for den folkelige forankring for at skabe en bredere forståelse for verdensmålene. Mange kommuner har også valgt at opruste deres biblioteker for at skabe ejerskab til arbejdet med en bæredygtig omstilling sammen med en masse foreninger.

Til formålet bevilgede regeringen 3 mio. kr. til arbejdet i 2022 og 2023. Bevillingen skabte fundamentet for gennemførelsen af mange tusinde debatter og aktiviteter for borgerne rundt omkring i hele landet.  

Hvis klimaministeren vil skabe en større forståelse i det store brede flertal af befolkningen for de nødvendige klimahandlinger, ligger det lige for at regeringen atter understøtter landets mest besøgte kulturinstitution, biblioteket, i det omfattende arbejde med at favne hele befolkningen og få endnu flere til at arbejde med verdensmål. På samme måde som vi kan opfordre kommunerne til at opruste det arbejde.

Erfaringerne med indsatsen i 2022 og 2023 taler deres tydelige sprog. Med udgangspunkt i den tidligere bevilling på finansloven, har vi i Danmarks Biblioteksforening verdensmålscertificeret bibliotekerne og er i gang med at uddanne verdensmålsambassadører på alle landets biblioteker. Med afsæt i større viden blandt langt flere mennesker har bibliotekernes indsats allerede været med til at inddrage borgerne i verdensmålsarbejdet, og ikke mindst været med til at skabe en forståelse for de områder, hvor den almindelige borger kan være med til at gøre en forskel.

Mange af indsatserne lever videre på borgernes egne initiativer i forlængelse af bibliotekernes indledende, faciliterende aktiviteter over hele landet.

Så kære klimaminister, det er en overkommelig investering der skal til, for der er allerede godt gang i verdensmålsarbejdet på biblioteker i alle kommuner. Det kræver bare at der sættes midler af til flere aktiviteter, så der kan skabes en endnu større forståelse for udfordringerne og for den fælles folkelige deltagelse der, som ministeren selv nævner, er nødvendig for at rykke noget.

Vi er allerede et stort netværk af verdensmålsorganisationer, foreninger, virksomheder og biblioteker som sammen er klar til at arbejde videre – hvis ministeren og regeringen ønsker at prioritere det.

Også bragt i Frederiksborg Amts Avis den 21. august 2023.

Har du hørt Danmarks nye Klimasang?

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen som blev kåret i Bibliotekernes verdensmålsuge UGE17, skrevet og sunget af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver ...

FNs Verdensmål 17

Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17 kulminerer i denne uge med en masse aktiviteter på bibliotekerne landet over. Se hvad der sker i nærheden af dig. Verdensmål 17 er ...

FNs Verdensmål 16

Hvad går verdensmål 16 ud på? Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluderende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, ...

FNs Verdensmål 14

Fiskekvoter og beskyttede områder virker, men vi driver rovdrift på havet Verdensmål 14 handler om at forbedre og beskytte livet i verdens have. Der skal langt mindre ...

FNs Verdensmål 13

Hvad går verdensmål 13 ud på? Stigende verdenshave, havis, der smelter på nordpolen, og ekstremt vejr som skovbrande, hedebølger og oversvømmelser.Vi ser allerede mange ...

FNs Verdensmål 12

Hvad går verdensmål 12 ud på? I dag forbruger især de rige lande for meget og for uholdbart.En tredjedel af verdens mad bliver smidt ud, og der bliver drevet rovdrift på ...

FNs Verdensmål 11

Hvad går verdensmål 11 ud på? Flere og flere flytter fra landet til byerne, og allerede i 2050 forventes det, at to tredjedele af verdens befolkning bor i byer.  Derfor er ...

Vi gør det sammen

– en podcastserie om fællesskaber, der bidrager til en bedre verden Biblioteker landet over arbejder meget seriøst med bæredygtighed og FN´s verdensmål, men har vi ...