Glædelig Jul & Godt Nytår

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

17 december, 2012

Tak for et spændende og hektisk år, som på forskellige måder satte fokus på bibliotekernes mangeartede opgaver i dagens vidensamfund.

Først og fremmest debatten om adgangen til e-bøger via eReolen – og mere generelt debatten om hvilken adgang der skal være til digitale materialer via biblioteket? En debat som ligger i direkte forlængelse af de indledende skridt, som i løbet af året blev taget imod etableringen af Danmarks Digitale Bibliotek.

I DB satte vi via forskellige undersøgelser bl.a. fokus på bibliotekernes kommende budgetter ligesom vi så nærmere på den borgerserviceopgave, som bibliotekerne rigtig mange steder i landet er blevet involveret i.

Vi spurgte også mere generelt borgerne om deres holdning til dagens biblioteker, og hvilke forventninger de har til biblioteket fremover.
I forlængelse heraf har Danmarks Biblioteksforening i år også været en af de drivende kræfter i etableringen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som skal se nærmere på disse og andre spørgsmål.

DB har et stort internationalt netværk, som bl.a. dyrkes via IFLA og EBLIDA. Sidstnævnte valgte at fejre sit 20 års jubilæum i Danmark i 2012. I DB er vi glade og stolte over at vi blev betroet opgaven at arrangere jubilæet og den tilhørende konference, som havde deltagere fra flere end 30 lande.

DBs repræsentanter har i løbet af året besøgt en lang række kulturudvalg landet over, for at diskutere hvordan DB bliver en endnu bedre samarbejdspartner og interesseorganisation for kommunerne. Vi fortsætter vores TurDanmark i 2013.

Endelig skal der lyde en meget stor tak til alle, som var med til at gøre årsmøde 2012 i Frederikshavn til en særdeles velbesøgt succes.
Vi glæder os allerede til næste årsmøde, som finder sted den 13. og 14. marts 2013 i København, se mere på www.db.dk/2013. Vi håber at se dig!

De bedste hilsner

Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen & DBs sekretariat

Børns læselyst – en analyse af de seneste 20 års kulturpolitiske argumenter og strategier i Danmark

I Danmark har læselyst været på den børnekulturpolitiske dagsorden længe, men med en intensiveret indsats siden begyndelsen af 00’erne, hvor Kulturministeriet iværksatte ...

LiteratureXchange får to nye stærke samarbejdspartnere

Fra november 2022 tiltræder de to folkeoplysningsforbund FO-Aarhus og FOF Aarhus som nye samarbejdspartnere i festivalen og vil være med til at fortsætte den positive ...