Glædelig Jul & Godt Nytår

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

17 december, 2012

Tak for et spændende og hektisk år, som på forskellige måder satte fokus på bibliotekernes mangeartede opgaver i dagens vidensamfund.

Først og fremmest debatten om adgangen til e-bøger via eReolen – og mere generelt debatten om hvilken adgang der skal være til digitale materialer via biblioteket? En debat som ligger i direkte forlængelse af de indledende skridt, som i løbet af året blev taget imod etableringen af Danmarks Digitale Bibliotek.

I DB satte vi via forskellige undersøgelser bl.a. fokus på bibliotekernes kommende budgetter ligesom vi så nærmere på den borgerserviceopgave, som bibliotekerne rigtig mange steder i landet er blevet involveret i.

Vi spurgte også mere generelt borgerne om deres holdning til dagens biblioteker, og hvilke forventninger de har til biblioteket fremover.
I forlængelse heraf har Danmarks Biblioteksforening i år også været en af de drivende kræfter i etableringen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som skal se nærmere på disse og andre spørgsmål.

DB har et stort internationalt netværk, som bl.a. dyrkes via IFLA og EBLIDA. Sidstnævnte valgte at fejre sit 20 års jubilæum i Danmark i 2012. I DB er vi glade og stolte over at vi blev betroet opgaven at arrangere jubilæet og den tilhørende konference, som havde deltagere fra flere end 30 lande.

DBs repræsentanter har i løbet af året besøgt en lang række kulturudvalg landet over, for at diskutere hvordan DB bliver en endnu bedre samarbejdspartner og interesseorganisation for kommunerne. Vi fortsætter vores TurDanmark i 2013.

Endelig skal der lyde en meget stor tak til alle, som var med til at gøre årsmøde 2012 i Frederikshavn til en særdeles velbesøgt succes.
Vi glæder os allerede til næste årsmøde, som finder sted den 13. og 14. marts 2013 i København, se mere på www.db.dk/2013. Vi håber at se dig!

De bedste hilsner

Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen & DBs sekretariat

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...