Glædelig Jul & Godt Nytår

Skrevet af

17. december, 2012

Tak for et spændende og hektisk år, som på forskellige måder satte fokus på bibliotekernes mangeartede opgaver i dagens vidensamfund.

Først og fremmest debatten om adgangen til e-bøger via eReolen – og mere generelt debatten om hvilken adgang der skal være til digitale materialer via biblioteket? En debat som ligger i direkte forlængelse af de indledende skridt, som i løbet af året blev taget imod etableringen af Danmarks Digitale Bibliotek.

I DB satte vi via forskellige undersøgelser bl.a. fokus på bibliotekernes kommende budgetter ligesom vi så nærmere på den borgerserviceopgave, som bibliotekerne rigtig mange steder i landet er blevet involveret i.

Vi spurgte også mere generelt borgerne om deres holdning til dagens biblioteker, og hvilke forventninger de har til biblioteket fremover.
I forlængelse heraf har Danmarks Biblioteksforening i år også været en af de drivende kræfter i etableringen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som skal se nærmere på disse og andre spørgsmål.

DB har et stort internationalt netværk, som bl.a. dyrkes via IFLA og EBLIDA. Sidstnævnte valgte at fejre sit 20 års jubilæum i Danmark i 2012. I DB er vi glade og stolte over at vi blev betroet opgaven at arrangere jubilæet og den tilhørende konference, som havde deltagere fra flere end 30 lande.

DBs repræsentanter har i løbet af året besøgt en lang række kulturudvalg landet over, for at diskutere hvordan DB bliver en endnu bedre samarbejdspartner og interesseorganisation for kommunerne. Vi fortsætter vores TurDanmark i 2013.

Endelig skal der lyde en meget stor tak til alle, som var med til at gøre årsmøde 2012 i Frederikshavn til en særdeles velbesøgt succes.
Vi glæder os allerede til næste årsmøde, som finder sted den 13. og 14. marts 2013 i København, se mere på www.db.dk/2013. Vi håber at se dig!

De bedste hilsner

Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen & DBs sekretariat

Juleferie i DBs sekretariat

Sekretariatet er lukket fra den 19. december til den 30. december 2022, begge dage incl. Telefoner og emails besvares igen fra mandag den 2. januar 2023. Danmarks ...

DBs sekretariat holder juleferie

Danmarks Biblioteksforening ønsker glædelig jul og godt nytår. Sekretariatet er lukket fra den 20. december til og med den 31. december. Mails og telefoner besvares igen fra ...

Glædelig jul & godt nytår

Et voldsomt mærkeligt og ganske udfordrende år går på hæld. Den verdensomspændende corona-pandemi satte og sætter stadig sine markante spor ...

Juleferie

Danmarks Biblioteksforening ønsker glædelig jul og godt nytår.Sekretariatet er lukket fra den 23. december til og med den 3. januar. Mails og telefoner besvares igen fra mandag ...

Juleferie

DB ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.Sekretariatet er lukket til og med den 1. januar 2018.

Glædelig jul og godt nytår

Kære venner og gode samarbejdspartnereInden vi lader julen overmande os helt, vil vi fra DB ønske en glædelig jul og et godt nytår. Digitale forhåbningerNu hvor året går ...

Juleferie

Danmarks Biblioteksforenings sekretariat holder juleferie fra den 19. december til og med den 3. januar. Vi glæder os til at svare på henvendelser igen fra mandag den 4. januar ...

SMS julekalender 2015

Igen i år udgiver SMSpress en SMS-julekalender i samarbejde med landets biblioteker og Danmarks Biblioteksforening, og igen i år udbyder vi julekalenderen til samtlige danskere ...