Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 september, 2020

Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smittespredning i disse hurtigt og effektivt kan inddæmmes.

Kulturministeriet gør samtidig opmærksom på, at det fortsat er vigtigt at efterleve de gældende retningslinjer for at forhindre en yderligere stigning i antallet af smittede. Alle aktører i Kulturministeriets sektorpartnerskaber, heriblandt biblioteker, er fælles om et ansvar for at tilpasse aktiviteterne til både de generelle retningslinjer og til de specifikke retningslinjer, der er udviklet i sektorpartnerskaberne. Se denne folder for konkrete tiltag.

I Københavnsområdet drejer det sig om følgende kommuner, hvor der på det seneste er set forhøjet smitte med COVID-19. Det gælder også kommuner, der har så tæt en tilknytning til disse kommuner, at de omfattes af de ekstraordinære midlertidige tiltag, foreløbigt til 22. september 2020, for at sikre en effektiv smitteinddæmning:

 • Albertslund Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Dragør Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Københavns Kommune
 • Lyngby-Tårbæk Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Vallensbæk Kommune

Sundhedsmyndighederne har bl.a. iværksat følgende tiltag:

 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.
 • Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet.
 • Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.
 • Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
 • Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang på offentlig og private arbejdspladser.
 • Skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Opfordring til at undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige – særligt ved trængsel.
 • Opfordring til, at lokale myndigheder opretholder eller genetablerer alle særlige smitteforebyggende tiltag på alle forvaltningsområder, eller iværksætter nye tiltag, der kan virke smitteforebyggende (fritid, kultur, teknik m.v.) .

Som opfølgning på Aftale om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv d. 28. august har Kulturministeriet inviteret aktører i sektorpartnerskabet for kulturaktiviteter med publikum i bevægelse til at komme med forslag til mulige tilpasninger af deres retningslinjer for en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning. Danmarks Biblioteksforening deltager i drøftelserne.

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...