Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 september, 2020

Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smittespredning i disse hurtigt og effektivt kan inddæmmes.

Kulturministeriet gør samtidig opmærksom på, at det fortsat er vigtigt at efterleve de gældende retningslinjer for at forhindre en yderligere stigning i antallet af smittede. Alle aktører i Kulturministeriets sektorpartnerskaber, heriblandt biblioteker, er fælles om et ansvar for at tilpasse aktiviteterne til både de generelle retningslinjer og til de specifikke retningslinjer, der er udviklet i sektorpartnerskaberne. Se denne folder for konkrete tiltag.

I Københavnsområdet drejer det sig om følgende kommuner, hvor der på det seneste er set forhøjet smitte med COVID-19. Det gælder også kommuner, der har så tæt en tilknytning til disse kommuner, at de omfattes af de ekstraordinære midlertidige tiltag, foreløbigt til 22. september 2020, for at sikre en effektiv smitteinddæmning:

 • Albertslund Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Dragør Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Københavns Kommune
 • Lyngby-Tårbæk Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Vallensbæk Kommune

Sundhedsmyndighederne har bl.a. iværksat følgende tiltag:

 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.
 • Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet.
 • Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.
 • Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
 • Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang på offentlig og private arbejdspladser.
 • Skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Opfordring til at undgå offentlig transport hvis andre transportmidler er mulige – særligt ved trængsel.
 • Opfordring til, at lokale myndigheder opretholder eller genetablerer alle særlige smitteforebyggende tiltag på alle forvaltningsområder, eller iværksætter nye tiltag, der kan virke smitteforebyggende (fritid, kultur, teknik m.v.) .

Som opfølgning på Aftale om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv d. 28. august har Kulturministeriet inviteret aktører i sektorpartnerskabet for kulturaktiviteter med publikum i bevægelse til at komme med forslag til mulige tilpasninger af deres retningslinjer for en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning. Danmarks Biblioteksforening deltager i drøftelserne.

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...