Invitation til interaktiv temadag: Brug biblioteket som bylivsgenerator

Skrevet af

11. august, 2013

Mennesker skaber liv i rum. I udviklingen af levende, attraktive byer og byrum drejer det sig om, at vi sætter ‘Livet først – og studier af og planlægning med mennesker først’. Biblioteket har helt klart noget at bidrage med. Spørgsmålet er: hvad og hvordan?
Vi skal tænke i helheder og på tværs af by og kultur, – og byplanudviklere, bygningsarkitekter og kulturfolk skal samarbejde, lyder opfordringen fra Gehl Architects.

Kom på forkant med teorien og få nye værktøjer
Danmarks Biblioteksforening går derfor helt nye veje og tilbyder i september et interaktivt temamøde, først i København og siden i Aarhus, med afsæt i teori og med introduktion til centrale problematikker. Efterfulgt af oplæg med bud på konkrete udviklingsveje til brug for lokal udvikling. Dagen er arrangeret i samarbejde med Gehl Architects.

Program for onsdag den 18. september i København
Program for mandag den 30. september i Aarhus

Verdensmål & biblioteker

Kom til temadag om bibliotekernes bæredygtighedsarbejde og få inspiration til nye aktiviteter og samarbejder. På temadagen formidler vi erfaringer og deler gode eksempler på ...

Temadag: Bibliotekerne spotter Fake News

Biblioteksvagten og Danmarks Biblioteksforening sætter spot på fake news. Den 21. juni 2017 holder Biblioteksvagten temadag i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Der er ...

Interaktive temadage: Brug biblioteket som dynamisk læringsrum

Hvad skaber et stærkt læringsmiljø i biblioteket?Til at nytænke folkebiblioteket, som aktiv lokal spiller i forhold til læring, kræves nye veje og idéer. Danmarks ...