Kommentar til fornyet høring om forslag til epidemiloven jf. høringsbrev af 22.12.2020

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

15 januar, 2021

Til Sundheds- og Ældreministeriet

Høring over udkast til Forslag til lov om epidemier m.v.

Kommentar til fornyet høring om forslag til epidemiloven jf. høringsbrev af 22.12.2020

Som led i (epidemi)loven om at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod smitsomme sygdomme omfattet af lovens §2 – og af bl.a. §4 ”Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal træffe foranstaltninger for at forebygge og sikre sig mod udbredelsen af smitsomme sygdomme” – fastholdes forslag vedr. styrket kommunikation til borgerne ved fremadrettet at forpligte landets biblioteker til aktivt at formidle valid information om myndigheders retningslinjer.
Både i de fysiske biblioteker, som jf. Loven om biblioteksvirksomhed skal findes i alle kommuner, samt på bibliotekernes digitale platforme, som er blandt de mest benyttede digitale tilbud i landet.

Danmarks Biblioteksforening understreger samtidig igen betydningen og vigtigheden af at være opmærksom på magtens tredeling i udformningen af loven, for at bevare en bred folkelig opbakning og forståelse for en sådan lovgivning.

Helt konkret foreslår Danmarks Biblioteksforening, at landets folkebiblioteker målrettet bliver en del af beredskabet, når det handler om at nå borgerne. Ved:

1) Aktivt at formidle forebyggende information og initiativer i det fysiske rum, samt på de digitale platforme og

2) Information om nødvendig adfærd mod smittespredning o.l. og ved at

3) Forpligte bibliotekerne til at skabe debat- og informationsmøder om de nødvendige tiltag.   

Bibliotekerne har allerede ifølge biblioteksloven en forpligtelse til at formidle offentlig information og information om samfundsforhold, derfor vil et sådan krav ligge i fornuftig forlængelse. Dels findes bibliotekerne i samtlige af landets kommuner – ud over kommunernes hovedbiblioteker findes 318 filialer/bogbusser + 85 servicepunkter med deres lange åbningstider – og når yderligere langt ud lokalt via deres hjemmesSoMe-kanaler.
Kontakt gerne undertegnede for en evt. uddybning.
                                                                                                                                         

Venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Direktør Danmarks Biblioteksforening

Børns læselyst – en analyse af de seneste 20 års kulturpolitiske argumenter og strategier i Danmark

I Danmark har læselyst været på den børnekulturpolitiske dagsorden længe, men med en intensiveret indsats siden begyndelsen af 00’erne, hvor Kulturministeriet iværksatte ...

LiteratureXchange får to nye stærke samarbejdspartnere

Fra november 2022 tiltræder de to folkeoplysningsforbund FO-Aarhus og FOF Aarhus som nye samarbejdspartnere i festivalen og vil være med til at fortsætte den positive ...