Kommentar til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) jf. høringsbrev af 09.10.2020

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

9 november, 2020

Høring over udkast til Forslag til lov om epidemier m.v.

Kommentar til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)
jf. høringsbrev af 09.10.2020

Som led i (epidemi)loven om at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod smitsomme sygdomme omfattet af lovens §2 foreslås kommunikation til borgerne generelt styrket ved at forpligte landets biblioteker til aktivt at formidle valid information om myndigheders retningslinjer. Både i de fysiske biblioteker som skal findes i alle kommuner, samt på bibliotekernes digitale platforme, som er blandt de mest benyttede digitale tilbud i landet.

Vi understreger vigtigheden af at være opmærksom på magtens tredeling i udformningen af loven, for at bevare en bred folkelig opbakning og forståelse for en sådan lovgivning.

Helt konkret foreslår Danmarks Biblioteksforening, at landets folkebiblioteker målrettet bliver en del af beredskabet, når det handler om at nå borgerne. Ved:

1) Aktivt at formidle forebyggende information og initiativer i det fysiske rum, samt på de digitale platforme og

2) Information om nødvendig adfærd mod smittespredning o.l. og ved at

3) Forpligte bibliotekerne til at skabe debat- og informationsmøder om de nødvendige tiltag.   

Dels har bibliotekerne allerede ifølge biblioteksloven en forpligtelse til at formidle offentlig information og information om samfundsforhold. Dels findes bibliotekerne i samtlige af landets kommuner – ud over kommunernes hovedbiblioteker findes 318 filialer/bogbusser + 85 servicepunkter med deres lange åbningstider – og når yderligere langt ud lokalt via deres SoMe-netsteder.

Kontakt gerne undertegnede for en evt. uddybning.

Venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Direktør Danmarks Biblioteksforening

Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formandskab: faglig næstfmd. Annette Wolgehagen Godt (tv.), formand Paw Østergaard Jensen (A), politisk næstfmd. Claus Mørkbak Højrup ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...