Kontrol af coronapas på bibliotekerne lempes fra den 21. maj

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

18 maj, 2021

Der er natten til den 18. maj indgået aftale blandt et stort folketingsflertal om at kontrol med coronapas blive lempet på biblioteker og ved idræt.
Det betyder at man fra på fredag den 21. maj ikke længere behøver vise coronapas ved indgangen til biblioteket eller til foreningsidræt.

I nattens aftaletekst er det formuleret således:
”Partierne er i forlængelse heraf enige om, at kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Kontrollen vil efter aftale kunne varetages af andre, herunder foreningen, kommunen mv.”

Coronapasset vil fra på fredag den 21. maj således fungere på samme måde som et kørekort, når man skal på biblioteket eller til idræt.

Se hele teksten på justitsministeriets hjemmeside.

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...