Kulturministeriets tolkning af restriktioner for udlån fra nedlukkede institutioner

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 december, 2020

Kulturministeriets tolkning af restriktioner for udlån på de institutioner og for de aktiviteter i kommuner som er omfattet af nedlukningen blev ikke som annonceret offentliggjort i fredags. Nu har kulturstyrelsen meddelt at de forventer, de bliver offentliggjort på deres hjemmeside kum.dk i dag den 14. december.

Danmarks Biblioteksforening har fået lov at dele de opdaterede tekster.
Siden i fredags er der kommet en række spørgsmål til kulturministeriet, så teksten er udvidet med en Q&A. Det hele bliver som nævnt lagt op på Kulturministeriets hjemmeside senere i dag, men vær opmærksom på, at det er dynamisk dokument.

Situationen kan ændre sig, og man skal derfor orientere sig i forhold til Kulturministeriets https://kum.dk/aktuelt/covid-19/lokale-tiltag
Vær også opmærksom på, at spørgsmålene har betydet, at indledningen af hovedteksten er rettet til, så den også dækker de biblioteker, der ikke normalt understøtter studerende.

Kulturministeriet henviser fortsat til de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighedernes side.

INSTITUTIONER OG AKTIVITETER OMFATTET AF NEDLUKNINGEN

 • Region Hovedstaden (undtagen Bornholms Kommune),
 • Region Sjælland,
 • Region Midtjylland,
 • Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune i Region Midtjylland,
 • samt Aalborg Kommune og Odense Kommune

Udlån til forsknings- og undervisningsbrug
Biblioteker må fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug – dvs. til studerende, elever, forskere og undervisere bl.a. af hensyn til eksamensperioden. Aflevering og udlån skal ske uden mulighed for ophold i bibliotekslokalet. Lokalet må således alene bruges som gennemgangsareal samt som arbejdsplads.

Udlån og aflevering kan baseres på et tillidsbaseret system mellem bibliotekerne og de, der gør brug af ordningen, så biblioteket ikke behøver verificere låners institutionsophæng, men at det påhviler låneren kun at gøre brug af ordningen til forsknings- og undervisningsbrug. Biblioteket skal gøre tydeligt opmærksom på, at de kun må holde åbent med henblik på udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker er ikke lukket ned og fysisk lån på tværs af kommunegrænser opretholdes. Det er derfor fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

Særligt for øvrige borgeres mulighed for lån
I det omfang det er muligt, kan folkebibliotekerne fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre i henhold til følgende:

 • Der skal ikke være mulighed for ophold i bibliotekslokalet. Lokalet må alene anvendes som gennemgangsareal.
 • Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personale og borgere (de rette værnemidler er tilstede, afstandskrav mv. overholdes).
 • Det skal ressource- og indretningsmæssigt kunne lade sig gøre.

Der kan fx etableres afhentningsordninger, hvor materialet afleveres/udlånes gennem et ’click and collect’-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor borgere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere kan finde sted.

Generelle opfordringer
Desuden gøres opmærksom på, at offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Kulturministeriet henviser derudover fortsat til, at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighedernes side overholdes.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Skal man tjekke om låner er studerende/elev/underviser?

 • Nej, man behøver ikke verificere låners institutionsophæng.

Er folkeskoleelever også indbefattet af udlån til forsknings- og undervisningsbrug til studerende, elever og undervisere?

 • Ja, det fortsatte udlån til forsknings- og undervisningsbrug indbefatter også folkeskoleelever.

Skal biblioteket/kommunen være med i det interurbane lånesamarbejde?

 • Det er op til den enkelte kommune, at vurdere, om man ønsker at lukke for bestillinger/interurbane lån i Bibliotek.dk under restriktionerne. Hvis der skal lukkes for ind- og udlån fra andre biblioteker, skal det varsles til DBC, ligesom SLKS skal varsles i forhold til koordinering af kørselsordningen.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvad menes der med, at der ikke skal være mulighed for ophold i biblioteksrummet? Må man komme indendørs i en bygning?

 • Det kan være muligt kortvarigt at bruge en foyer eller lignende ved afhentning/aflevering af materialer/bøger– men uden at man står i kø, eller opholder sig i lokalet. Lokalet må udelukkende bruges som gennemgangsareal.

Er det obligatorisk at udføre udlån til forsknings- og undervisningsbrug?

 • Det er ikke obligatorisk for folkebibliotekerne at holde åbent for forsknings- og undervisningsbrug. Man ønsker dog at understøtte forskere, elever og studerende. Folkebibliotekerne kan henvise til skole- og uddannelsesbibliotekerne, men kan også indgå i udlån til forsknings- og undervisningsbrug. I det omfang folkebiblioteket er en del af serviceringen, kan forskere, elever og studerende fortsat understøttes. Metoden er dog valgfri. Det betyder, at man f.eks. kan lukke for bestilling og etablere en mail/hotline-betjening, som man via hjemmesiden kan henvise studerende til at benytte.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Er det obligatorisk at man skal udføre udlån/aflevering for øvrige borgere?

 • Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere skal finde sted. Det er dog vigtigt at det gøres med et minimum af kontakt mellem personale og andre borgere.
 • Bibliotekers lokaler skal desuden holdes lukket for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres samtidig til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Hvordan kan man udføre afhentningsordninger, herunder ’click and collect?’, hvis man har lukket for bestillinger?

 • Der kan etableres forskellige former for bestillings- og afhentningsordninger, f.eks. bestilling/reservation via telefon til biblioteket, hvorefter materialer kan afhentes efter aftale.
 • Bibliotekers lokaler skal dog holdes lukket for offentligheden med undtagelse af udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.
 • Offentlige arbejdsgivere opfordres desuden til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Læs Q&A for institutioner mv. på Kulturministeriets område, som er omfattet af de nye tiltag (opdateres løbende)

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...