Om restriktioner for udlån på institutioner, som er omfattet af nedlukningen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 december, 2020

Vi har fået lov at dele kulturministeriets tolkning af restriktioner for udlån på de institutioner og for de aktiviteter som er omfattet af nedlukningen, som senere i dag offentliggøres på deres hjemmeside kum.dk

Udlån til forsknings- og undervisningsbrug
Folkebibliotekerne i de 69 restriktionsramte kommuner skal fortsat låne materialer ud til forsknings- og undervisningsbrug, dvs. til studerende, elever og undervisere bl.a. af hensyn til eksamensperioden. Aflevering og udlån skal kunne ske uden mulighed for ophold i biblioteksrummet.

Udlån og aflevering baserer sig på et tillidsbaseret system mellem bibliotekerne og de, der gør brug af ordningen, således at biblioteket ikke skal verificere låners institutionsophæng, men at det påhviler låneren kun at gøre brug af ordningen til forsknings—og undervisningsbrug.

Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker er ikke lukket ned og fysisk lån på tværs af kommunegrænser opretholdes. Det er derfor fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

Særligt for øvrige borgeres mulighed for lån
I det omfang det er muligt, kan folkebibliotekerne fortsat tage imod afleveringer og udlåne forudbestilte materialer fra øvrige borgere, hvor de fysiske rammer tillader, at det lader sig gøre i henhold til følgende:

  • Der skal ikke være mulighed for ophold i biblioteksrummet
  • Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for personale og borgere (de rette værnemidler er tilstede, afstandskrav mv. overholdes)
  • Det skal ressource- og indretningsmæssigt kunne lade sig gøre.

Der kan fx etableres afhentningsordninger, hvor materialet afleveres/udlånes gennem et ’click and collect’-system, som man kender det fra detailhandlen, hvor borgere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af kontakt med personale og andre borgere, uden at skulle ind i selve biblioteksrummet.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan og i hvilket omfang udlån og aflevering til øvrige borgere kan finde sted.

Kulturministeriet henviser fortsat til de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighedernes side.

INSTITUTIONER OG AKTIVITETER OMFATTET AF NEDLUKNINGEN

  • Region Hovedstaden (undtagen Bornholms Kommune),
  • Region Sjælland,
  • Region Midtjylland,
  • Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune i Region Midtjylland,
  • samt Aalborg Kommune og Odense Kommune

Med regeringens udmelding 7. december 2020 og 10. december 2020 er der indført nye restriktioner i 69 kommuner over hele Danmark. Tiltagene er indtil videre gældende til og med 3. januar 2021. Derfor gælder følgende restriktioner og anbefalinger på kultur-, forenings- og idrætsområdet i de berørte kommune. Biblioteker skal holde lukket for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug, mens aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler mv. skal holde lukket for offentligheden.

Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse og biografer.

Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden ligesom der fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.

Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.

Læs Q&A for institutioner mv. på Kulturministeriets område, som er omfattet af de nye tiltag (opdateres løbende)

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...