Opdaterede Covid-19 regler for bibliotekerne fra mandag den 26. oktober

Skrevet af

24. oktober, 2020

Af regeringens pressemøde fredag 23. oktober 2020, fremgik det at de nuværende restriktioner forlænges og der indføres en række nye restriktioner gældende fra i næste uge, som led i den videre håndtering af COVID-19 og smitteforebyggelse. Disse nye udmeldinger vil få konsekvenser for bibliotekerne og deres aktiviteter. På bagrund af oplysninger fra kulturministeriet har vi herunder oplistet de væsentligste nye tiltag. Vi vil løbende opdatere, samt udsende retningslinjer til vore medlemmer. 

Kulturministeriet arbejder i øjeblikket på højtryk for at opdatere retningslinjerne som forventes præsenteret på mandag den 26. oktober, hvor DB også er indkaldt til møde. 

Læs spørgsmål/svar om de nye tiltag på Kultuministeriets område

De væsentligste nye tiltag på kultur- og idrætsområdet er:

  • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer.
    • Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må maksimalt samles 50 personer til disse aktiviteter.
    • Der er dertil en undtagelse for dette fsva. folkehøjskoler og de videregående kunstneriske uddannelser, hvor der maksimalt må være 500 personer til stede.
  • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere.
  • Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scene).
  • I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.
  • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv.
  • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture.

I kan læse mere om udmeldingen om videreførelse af nuværende restriktioner og nye tiltag til håndtering af COVID-19 og smitteforebyggelse via disse links:

Link til nyhed på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/hjaelpepakker-forlaenges-og-nye-corona-restriktioner-indfoeres

Link til nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/Bekymrende-stigning-i-smitte-resulterer-i%20nye-tiltag-mod-COVID-19.aspx

Link til overblik over gældende restriktioner: www.coronasmitte.dk

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...

Biblioteket har stadig åben med nye restriktioner for kultur- og idrætslivet

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en ...

Nye Covid19-restriktioner

Regeringen har den 8. december 2021 fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til bl.a. at begrænse indendørs koncerter mv. med stående publikum. Samtidig ...

Opdatering om coronapas

Kulturministeriet har opdateret deres Q&A med uddybende spørgsmål/svar om reglerne om coronapas, som netop er trådt i kraft. Særligt ét spørgsmål i denne Q&A ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021

Som udmeldt d. 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber d. 10. ...

Opdaterede covid-19 retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer og Q&A er opdateret efter de seneste lempelser af afstands- og arealkrav. Desuden er enkelte anbefalinger og afsnit udgået af retningslinjer ...