Opdaterede covid-19 retningslinjer for biblioteker m.fl.

Skrevet af

27. oktober, 2020

På Kulturministeriets hjemmeside ligger der nu opdaterede retningslinjer for museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende, hvor publikum er i bevægelse

Retningslinjerne ligner de tidligere, nu dog med mindre forsamlingsloft og krav om brug af mundbind. Ministeriet oplyser, at de løbende justerer i retningslinjerne. Når dette sker vil de opdaterede retningslinjer fremgå her på siden.

For fortolkning og forståelse af de gældende restriktioner, har kulturministeriet udarbejdet en QA. Den kan findes her https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19. og opdateres løbende.

Hent retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret i henhold til udmeldingen om nye coronatiltag den 23. oktober 2020

Hent retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum er siddende (pdf)
Retningslinjerne bliver løbende opdateret i henhold til udmeldingen om nye coronatiltag den 23. oktober 2020

Krav om mundbind
De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Det gælder f.eks. indendørs på museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre mv. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet.
Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for optrædende og udøvere mv. under disses optræden og udøvelse mv. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter. Kravet om mundbind for kultur- og idrætsinstitutioner vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar.

Det særlige for ”Biblioteker og arkiver”

 • Der bør være håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt i udlånsarealerne og ved pc’er, printer og lignende udstyr. Lånerne bør ved skiltning opfordres til jævnlig brug heraf. Bibliotekerne kan tilbyde engangshandsker ved selvbetjeningsmaskiner fx ved de stationer, hvor der udlånes og afleveres bøger
 • Læsesale og siddearealer bør overholde sundhedsmyndighedernes krav til afstand og skal overholde bekendtgørelseskrav til areal pr. person
 • Læse-/studiepladser bør enten rengøres mellem hver besøgende (dog efter en konkret vurdering af behov), eller det skal være muligt for de besøgende at foretage egen rengøring
 • Bibliotekerne opfordres til daglig eller hyppigere rengøring af offentlig tilgængelige pc’er, printere og andet udstyr
 • Bibliotekspersonale bør løbende overvåge, at retningslinjerne følges
 • Bibliotekerne bør overveje, om ubemandet åbningstid kan finde sted sundhedsmæssigt forsvarligt og bør ved ubemandet åbningstid regelmæssigt undersøge, at retningslinjer overholdes
 • Afleverede materialer bør håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet bør gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask
 • Det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. biblioteksmaterialer, som brugere afleverer tilbage, eller som lånere kortvarig

Hvem gælder disse retningslinjer for?
Disse retningslinjer gælder for kulturarrangementer og kulturproduktioner, hvor publikum er i bevægelse, herunder museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med de relevante aktører på området, der har deltaget i et sektorpartnerskab om en forsvarlig afvikling af aktiviteter.
Det gælder fx berørte institutionsledere, repræsentanter for brancheorganisationer, faglige organisationer og relevante myndigheder mv.

Brancheorganisationer og faciliteter på området kan selv – ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og kontaktminimering og under hensyn til deltagernes alder – fastlægge særlige retningslinjer for de konkrete aktiviteter.

Siddende publikum, indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, fritidsaktiviteter samt serveringssteder

 • For afholdelse af arrangementer med siddende publikum henvises til retningslinjerne for kulturarrangementer med siddende publikum
 • For afholdelse af indendørs aktiviteter henvises til retningslinjerne for indendørs idrætsog foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter
 • For afholdelse af udendørs aktiviteter henvises til retningslinjerne for udendørs idrætsog foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter

Se mere på https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...

Biblioteket har stadig åben med nye restriktioner for kultur- og idrætslivet

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en ...

Nye Covid19-restriktioner

Regeringen har den 8. december 2021 fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til bl.a. at begrænse indendørs koncerter mv. med stående publikum. Samtidig ...

Opdatering om coronapas

Kulturministeriet har opdateret deres Q&A med uddybende spørgsmål/svar om reglerne om coronapas, som netop er trådt i kraft. Særligt ét spørgsmål i denne Q&A ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021

Som udmeldt d. 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber d. 10. ...

Opdaterede covid-19 retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer og Q&A er opdateret efter de seneste lempelser af afstands- og arealkrav. Desuden er enkelte anbefalinger og afsnit udgået af retningslinjer ...