Opdaterede retningslinjer for genåbning af biblioteker m.fl. gældende fra mandag den 22. juni 2020

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

20 juni, 2020

På baggrund af de seneste ugers yderligere genåbning har Kulturministeriet foretaget en opdatering af retningslinjerne for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt jf. de to bilag nederst på siden.
Det ene bilag indeholder TC (makering af tekstkorrektioner), så den ændrede ordlyd let kan findes, mens det andet bilag er renset for markering af tekstkorrektion. Retningslinjerne erstatter de tidligere udsendte retningslinjer.

Opdateringerne vedrører primært biblioteksområdet, hvor retningslinjerne nu er gjort mere lempelige. Det betyder, at det igen bliver muligt for bibliotekets brugere at benytte sig af bibliotekets computere, samt at det igen bliver muligt for bibliotekerne at have ubemandet åbningstid. De nye opdateringer på biblioteksområdet har været meget efterspurgte blandt biblioteksbrugerne og ikke mindst Danmarks Biblioteksforening. 

Derudover er det generelle afsnit om forsamlingsforbuddet tilpasset jf. den seneste bekendtgørelsesændring. Det fremgår nu, at arrangementer, som kan gennemføres i overensstemmelse med såvel forsamlingsforbuddet som sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, kan gennemføres. Dertil er det præciseret at arrangementer, hvor publikum sidder ned, er undtaget fra forsamlingsforbuddet men med en øvre grænse for deltagere på 500.

Det bemærkes, at de opdaterede retningslinjer har været sendt i høring hos STPS, MEDST og AT.

Retningslinjerne lægges på ministeriets hjemmeside senest mandag den 22. juni, men kan allerede nu ses her:

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...