Opdaterede retningslinjer for genåbning af biblioteker m.fl. gældende fra mandag den 22. juni 2020

Skrevet af

20. juni, 2020

På baggrund af de seneste ugers yderligere genåbning har Kulturministeriet foretaget en opdatering af retningslinjerne for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt jf. de to bilag nederst på siden.
Det ene bilag indeholder TC (makering af tekstkorrektioner), så den ændrede ordlyd let kan findes, mens det andet bilag er renset for markering af tekstkorrektion. Retningslinjerne erstatter de tidligere udsendte retningslinjer.

Opdateringerne vedrører primært biblioteksområdet, hvor retningslinjerne nu er gjort mere lempelige. Det betyder, at det igen bliver muligt for bibliotekets brugere at benytte sig af bibliotekets computere, samt at det igen bliver muligt for bibliotekerne at have ubemandet åbningstid. De nye opdateringer på biblioteksområdet har været meget efterspurgte blandt biblioteksbrugerne og ikke mindst Danmarks Biblioteksforening. 

Derudover er det generelle afsnit om forsamlingsforbuddet tilpasset jf. den seneste bekendtgørelsesændring. Det fremgår nu, at arrangementer, som kan gennemføres i overensstemmelse med såvel forsamlingsforbuddet som sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, kan gennemføres. Dertil er det præciseret at arrangementer, hvor publikum sidder ned, er undtaget fra forsamlingsforbuddet men med en øvre grænse for deltagere på 500.

Det bemærkes, at de opdaterede retningslinjer har været sendt i høring hos STPS, MEDST og AT.

Retningslinjerne lægges på ministeriets hjemmeside senest mandag den 22. juni, men kan allerede nu ses her:

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...

Biblioteket har stadig åben med nye restriktioner for kultur- og idrætslivet

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en ...

Nye Covid19-restriktioner

Regeringen har den 8. december 2021 fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til bl.a. at begrænse indendørs koncerter mv. med stående publikum. Samtidig ...

Opdatering om coronapas

Kulturministeriet har opdateret deres Q&A med uddybende spørgsmål/svar om reglerne om coronapas, som netop er trådt i kraft. Særligt ét spørgsmål i denne Q&A ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021

Som udmeldt d. 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber d. 10. ...

Opdaterede covid-19 retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer og Q&A er opdateret efter de seneste lempelser af afstands- og arealkrav. Desuden er enkelte anbefalinger og afsnit udgået af retningslinjer ...