Opdaterede retningslinjer for genåbning af biblioteker m.fl. gældende fra mandag den 22. juni 2020

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

20 juni, 2020

På baggrund af de seneste ugers yderligere genåbning har Kulturministeriet foretaget en opdatering af retningslinjerne for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt jf. de to bilag nederst på siden.
Det ene bilag indeholder TC (makering af tekstkorrektioner), så den ændrede ordlyd let kan findes, mens det andet bilag er renset for markering af tekstkorrektion. Retningslinjerne erstatter de tidligere udsendte retningslinjer.

Opdateringerne vedrører primært biblioteksområdet, hvor retningslinjerne nu er gjort mere lempelige. Det betyder, at det igen bliver muligt for bibliotekets brugere at benytte sig af bibliotekets computere, samt at det igen bliver muligt for bibliotekerne at have ubemandet åbningstid. De nye opdateringer på biblioteksområdet har været meget efterspurgte blandt biblioteksbrugerne og ikke mindst Danmarks Biblioteksforening. 

Derudover er det generelle afsnit om forsamlingsforbuddet tilpasset jf. den seneste bekendtgørelsesændring. Det fremgår nu, at arrangementer, som kan gennemføres i overensstemmelse med såvel forsamlingsforbuddet som sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, kan gennemføres. Dertil er det præciseret at arrangementer, hvor publikum sidder ned, er undtaget fra forsamlingsforbuddet men med en øvre grænse for deltagere på 500.

Det bemærkes, at de opdaterede retningslinjer har været sendt i høring hos STPS, MEDST og AT.

Retningslinjerne lægges på ministeriets hjemmeside senest mandag den 22. juni, men kan allerede nu ses her:

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Litterære brætspil giver børn læselyst

I 2020 fik Dragør Bibliotekerne og Fredensborg Bibliotekerne penge af Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en drejebog for, hvordan man som bibliotek kan udvikle litterære ...