Opfordring til en ansvarlig genåbning af folkebibliotekerne

Skrevet af

3. marts, 2021

Som et supplement til anbefalingerne fra kultur- og idrætslivets genstartsteam har Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen sendt en fælles opfordring til en ansvarlig genåbning af folkebibliotekerne til kulturministeriet, i den næste bølge af genåbning.

I den gradvise og forsvarlige genåbning af Danmark opfordrer vi til at bibliotekerne medtænkes, da der er meget lav sundhedsmæssig risiko forbundet hermed, ligesom en genåbning vil have stor betydning for trivslen, som det også udtrykkes i regeringens egent ekspertpanel.

Derfor har de to foreninger opfordret kulturministeriet til at medtænke bibliotekerne i en genåbning af det sociale kulturliv i Danmark, for at skabe fællesskab, mindske ensomhed og give adgang til kulturen for alle borgerne. Den tidligere genåbning har vist, at det kan håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt på bibliotekerne.

I foråret 2020, hvor bibliotekerne var blandt de første kulturinstitutioner der lukkede op, viste det sig muligt at indrette dem efter lokale forhold, så de lever op til myndighedernes retningslinjer. Dette vil også kunne gøres nu, hvor regeringens ekspertgruppe har forholdt sig specifikt til biblioteker som institutioner kan åbne, med meget lav sundhedsmæssig risiko og med betydning for trivslen.

Med sidste forårs erfaringer in mente vurderer vi derfor, at et scenarie for en genåbning af folkebibliotekerne forholdsvis enkelt kan realiseres. Dette vil kunne gøres med biblioteket som et offentligt tilgængeligt rum med udlån af fysiske materialer og en høj grad af interaktion, hvor aktiviteterne kan tilpasses de til en hver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer.
 

Danmarks Biblioteksforening
Bibliotekschefforeningen

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...

Biblioteket har stadig åben med nye restriktioner for kultur- og idrætslivet

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en ...

Nye Covid19-restriktioner

Regeringen har den 8. december 2021 fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til bl.a. at begrænse indendørs koncerter mv. med stående publikum. Samtidig ...

Opdatering om coronapas

Kulturministeriet har opdateret deres Q&A med uddybende spørgsmål/svar om reglerne om coronapas, som netop er trådt i kraft. Særligt ét spørgsmål i denne Q&A ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021

Som udmeldt d. 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber d. 10. ...

Opdaterede covid-19 retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer og Q&A er opdateret efter de seneste lempelser af afstands- og arealkrav. Desuden er enkelte anbefalinger og afsnit udgået af retningslinjer ...