Opfordring til en ansvarlig genåbning af folkebibliotekerne

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

3 marts, 2021

Som et supplement til anbefalingerne fra kultur- og idrætslivets genstartsteam har Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen sendt en fælles opfordring til en ansvarlig genåbning af folkebibliotekerne til kulturministeriet, i den næste bølge af genåbning.

I den gradvise og forsvarlige genåbning af Danmark opfordrer vi til at bibliotekerne medtænkes, da der er meget lav sundhedsmæssig risiko forbundet hermed, ligesom en genåbning vil have stor betydning for trivslen, som det også udtrykkes i regeringens egent ekspertpanel.

Derfor har de to foreninger opfordret kulturministeriet til at medtænke bibliotekerne i en genåbning af det sociale kulturliv i Danmark, for at skabe fællesskab, mindske ensomhed og give adgang til kulturen for alle borgerne. Den tidligere genåbning har vist, at det kan håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt på bibliotekerne.

I foråret 2020, hvor bibliotekerne var blandt de første kulturinstitutioner der lukkede op, viste det sig muligt at indrette dem efter lokale forhold, så de lever op til myndighedernes retningslinjer. Dette vil også kunne gøres nu, hvor regeringens ekspertgruppe har forholdt sig specifikt til biblioteker som institutioner kan åbne, med meget lav sundhedsmæssig risiko og med betydning for trivslen.

Med sidste forårs erfaringer in mente vurderer vi derfor, at et scenarie for en genåbning af folkebibliotekerne forholdsvis enkelt kan realiseres. Dette vil kunne gøres med biblioteket som et offentligt tilgængeligt rum med udlån af fysiske materialer og en høj grad af interaktion, hvor aktiviteterne kan tilpasses de til en hver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer.
 

Danmarks Biblioteksforening
Bibliotekschefforeningen

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...