Stadig flere digitale udgivelser på vej. Lydbøgerne presser på for at overtage førertrøjen fra e-bøgerne

Skrevet af

31. maj, 2016

Lydbøger er ved at overhale e-bøgerne. Væksten på det digitale område drives lige nu af lærebøger. Klassisk litteratur, biografier og børnebøger vil folk stadig gerne have på papir.
Sådan skriver Politiken den 29. maj 2016.

Men hvordan det sådan helt konkret går i den danske bogbranche, er det faktisk lidt svært at få overblik over, skriver Politiken også. Forlæggerforeningen, der i dag kalder sig Danske Forlag, har netop udsendt opgørelsen for bogåret 2015, men en ny opgørelsesmetode betyder, at man ikke kan sammenligne tallene i forhold til 2014. Man kan derfor ikke se, om det totale salg er gået tilbage eller bare er stagneret.

Sidste år slog kulturminister Bertel Haarder fast, at bogbranchen har det godt og er i positiv udvikling, da det Bog- og Litteraturpanel offentliggjorde en rapport om det uigennemskuelige bogmarked.  Tendensen med flere års faldende omsætning for forlagene lod til at være brudt. Forlagene oplevede især en stigning i den del af omsætningen, der kan henføres til det digitale salg. Et marked som bibliotekerne med deres eReolen.dk i høj grad har været med til at løbe i gang. Rapporten fremhæver da også, at “digitale tjenester som eReolen og Mofibo kan være en del af forklaringen på den digitale fremgang.

I den aktuelle opgørelse fra Danske Forlags fortælles, at e-bøgerne har tabt terræn. Deres andel af det digitale salg er faldet fra 20,5 pct. til 15,7 pct. fra 2014 til 2015, mens lydbøgernes andel er vokset fra 14,9 pct. til 16,3 pct.
Det er især skønlitteraturen, der sælger. E-bøger og lydbøger udgør 15 pct. af det totale salg af skønlitteratur. Bibliotekerne er stadig med til at stimulerer og udvikle markedet, idet 42,2 pct. af det digitale salg sker til bibliotekerne og deres eReolen. Det hilser Danmarks Biblioteksforening velkommen, da foreningen ser det som en vigtig opgave for bibliotekerne at stimulere markedet og udvikle produkter til gavn for borgerne. 

De digitale udgivelser fylder dog overordnet set mere og mere. I 2014 udgjorde de 14,3 pct. af det samlede marked. I 2015 var andelen steget til 18 pct. Det er også helt sikkert, at mange er begyndt at høre lydbøger i stedet for at læse e-bøger, og denne tendens er fortsat i 2016.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...