Yderligere genåbning af dele af erhvervs- og kulturlivet

Skrevet af

4. maj, 2021

Der er indgået en ny politisk aftale mellem regeringen og en række af Folketingets partier omkring en yderligere genåbning af dele af erhvervs- og kulturlivet. Her følger et overblik over de hovedelementer i aftalen med betydning for kultur- og oplevelsesområdet.

Der er ikke ændret på de specifikke retningslinjer for bibliotekerne, men ændret på forsamlingsforbud o.l. som kan påvirke driften.

De opdaterede retningslinjer vil kunne findes på kulturministeriets hjemmeside.
Hele aftaleteksten kan læses her.

Overblik
Der er aftalt følgende vedrørende udvalgte emner.

Forsamlingsforbud
Planen for udfasning af det lille forsamlingsforbud følges, så der fra den 6. maj kan forsamles 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Til gengæld forlænges det store forsamlingsforbud på 500 personer til og med den 31. august 2021, dog med undtagelser for store arrangementer. Efter den 31. august 2021 vil der kunne åbnes uden væsentlige restriktioner, såfremt vaccineudrulningen forløber planmæssigt, og at der fortsat er epidemikontrol.

Konferencer og møder
Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner fra 6. maj med coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.

Kulturliv mv.
Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner fra 6. maj med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer.

Større arrangementer
For de store udendørs arrangementer som festivaler, større koncerter, sportsarrangementer, er aftalen en stramning af ekspertgruppens anbefalinger. Fra 6. maj åbnes for arrangementer med siddende publikum samt konferencer og møder. For yderligere genåbning af øvrige større arrangementer følges en faseplan med retningslinjer fra d. 21. maj, d. 14. juni og d. 1. august.

Arrangørordningen
Der er fortsat udfordringer ift. arrangørordningen. Ordningen kan med aftalen forlænges frem til og med den 30. september 2021 for arrangementer med mindst 350 deltagere, såfremt det bliver nødvendigt at aflyse, udskyde eller væsentlig ændre arrangementerne med afsæt i gældende forsamlingsforbud. Ordningen er i første omgang dog kun statsstøttegodkendt frem til den 30. juni 2021 med afsæt i en ordning, hvor det ikke er tilladt af afholde arrangementer med over 500 personer. Yderligere ændringer kan kræve godkendelse af Kommissionen og der tages således forbehold for statsstøttegodkendelse efter den 30. juni 2021.

Sommerpakke og coronapas
Der forhandles en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien på baggrund af et oplæg fra regeringen. Primo maj og i juni 2021 drøftes desuden erfaringerne med anvendelsen af coronapasset. I august 2021 aftaler aftalepartierne hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere der ønsker det, er færdigvaccinerede. Aftalepartierne er enige om en ”solnedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.

Fysisk fremmøde
Endelig er det aftalt at der sker en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra den 21. maj.

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Samtlige coronarestriktioner ophører fra 1. februar 2022

Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets ...

Biblioteket har stadig åben med nye restriktioner for kultur- og idrætslivet

På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en ...

Nye Covid19-restriktioner

Regeringen har den 8. december 2021 fået opbakning fra et flertal i Folketingets Epidemiudvalg til bl.a. at begrænse indendørs koncerter mv. med stående publikum. Samtidig ...

Opdatering om coronapas

Kulturministeriet har opdateret deres Q&A med uddybende spørgsmål/svar om reglerne om coronapas, som netop er trådt i kraft. Særligt ét spørgsmål i denne Q&A ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

Alle Covid-19 restriktioner ophæves den 10. september 2021

Som udmeldt d. 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber d. 10. ...

Opdaterede covid-19 retningslinjer

Kulturministeriets retningslinjer og Q&A er opdateret efter de seneste lempelser af afstands- og arealkrav. Desuden er enkelte anbefalinger og afsnit udgået af retningslinjer ...