Tema: Fra DBs nyhedsmail

Deltag i fejringen af grundloven

Folketinget har afsat 3 mio. kr. til en ny, offentlig tilskudspulje, der støtter aktiviteter i anledning af grundlovsjubilæet i 2015. Organisationer, foreninger og offentlig ...

Kulturhuskursus 2013

 Tilmeldingsfristen forlænges til 14. oktober.Professionshøjskolen UCC tilbyder i samarbejde med Kulturhusene i Danmark og Danmarks Biblioteksforening 10 dages uddannelse ...

Er din idé penge værd?

Tænketanken Fremtidens Biblioteker beværter kategorien Housing Collections i Afsnit I's Innovationskonkurrence. Housing Connections ønsker at se bud på, hvordan fremtidens ...