Deltag i fejringen af grundloven

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

29 januar, 2014

Folketinget har afsat 3 mio. kr. til en ny, offentlig tilskudspulje, der støtter aktiviteter i anledning af grundlovsjubilæet i 2015. Organisationer, foreninger og offentlig institutioner har mulighed for at søge om tilskud fra puljen. Pengene gives til aktiviteter, der fejrer grundlovsjubilæet ved at oplyse og skabe debat om demokratiets udvikling, om de grundlovssikrede rettigheder og om vigtigheden af at fremtidssikre demokratiet.

Grundlovspuljen kan søges af alle statslige, regionale, kommunale og selvejende institutioner, hvis formål er oplysning og formidling, og af alle typer organisationer og foreninger, samt kommuner og regioner. Læs mere om grundlovspuljen.

Folketingets video om Grundloven

Bibliotekerne på Kulturmødet Mors 2022

De danske folkebiblioteker deltager på Kulturmødet Mors, og har igen i år deres egen scene, som ligger på KulturPladsen. Bag scenen står FKI, BCF, Biblioteks- og ...

Klimafolkemødet i Middelfart

samarbejdspartnere og en masse borgere om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Du finder os på KulturØpladsen tæt på fællesscenen. Se ...