Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Skrevet af

2. april, 2019

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, digitale tjenester, udviklingsfokus og helt elementært let adgang til at bl.a. at hjemlåne materialer fra andre, for blot at nævne nogle få. Spillerne er mange, og flere står midt i en ny udvikling. Alle af betydning for alle landets folkebiblioteker:

Dansk BiblioteksCenter står for produktion af infrastrukturen. Staten afhænder sin tredjedel af DBC-aktierne, og ifølge et lovforslag overtages de af KL, mens udgiften omlægges til bloktilskud. Betyder det reelt en fordyrelse af DBC-produkterne for bibliotekerne, hvis midlerne i sidste ende ikke går til bibliotekskontoen? Afledt heraf ventes bestilleropgaven overfor DBC at rykke fra DDB (Danskernes Elektroniske Bibliotek) til Kombit, hvilket, sammenholdt med den digitale udvikling i øvrigt, gør en kortlægning af DDB’s virksomhed relevant, og spørgsmålet er, hvad det på sigt vil betyde for bibliotekerne?

Det Kgl. Bibliotek, der i 2017 fusionerede med Statsbiblioteket og siden med andre biblioteker, skal nu overtage DEFF (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek) og dets licensopgaver fra Slots- og Kulturstyrelsen og hvem ved måske også andre opgaver. Vel at mærke samtidig med at KB også trækkes med en voldsom budgetudhuling afledt af regeringens løbende 2%-omprioriteringsbidrag. Dét er ikke holdbart.

Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksengagementer skrumper umærkeligt mellem styrelsens i øvrigt meget omfattende opgaveområde. Ender vi en situation, hvor det er bedre at rykke hele biblioteksdelen til f.eks. KB?
Biblioteksrådet holder ikke møder mere, er der behov for en revision og nytænkning af governance-feltet? Centralbibliotekernes kontrakter skal genforhandles med staten men er blevet forlænget et år mere med tid til drøftelse af fremtidens overbygning.

DB vil med sine medlemmer og samarbejdspartnere tage alle disse spørgsmål op i 2019, så vi også fremadrettet sikrer en smidig og effektiv overbygning med solide fælles løsningsmodeller.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...