Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 april, 2019

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, digitale tjenester, udviklingsfokus og helt elementært let adgang til at bl.a. at hjemlåne materialer fra andre, for blot at nævne nogle få. Spillerne er mange, og flere står midt i en ny udvikling. Alle af betydning for alle landets folkebiblioteker:

Dansk BiblioteksCenter står for produktion af infrastrukturen. Staten afhænder sin tredjedel af DBC-aktierne, og ifølge et lovforslag overtages de af KL, mens udgiften omlægges til bloktilskud. Betyder det reelt en fordyrelse af DBC-produkterne for bibliotekerne, hvis midlerne i sidste ende ikke går til bibliotekskontoen? Afledt heraf ventes bestilleropgaven overfor DBC at rykke fra DDB (Danskernes Elektroniske Bibliotek) til Kombit, hvilket, sammenholdt med den digitale udvikling i øvrigt, gør en kortlægning af DDB’s virksomhed relevant, og spørgsmålet er, hvad det på sigt vil betyde for bibliotekerne?

Det Kgl. Bibliotek, der i 2017 fusionerede med Statsbiblioteket og siden med andre biblioteker, skal nu overtage DEFF (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek) og dets licensopgaver fra Slots- og Kulturstyrelsen og hvem ved måske også andre opgaver. Vel at mærke samtidig med at KB også trækkes med en voldsom budgetudhuling afledt af regeringens løbende 2%-omprioriteringsbidrag. Dét er ikke holdbart.

Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksengagementer skrumper umærkeligt mellem styrelsens i øvrigt meget omfattende opgaveområde. Ender vi en situation, hvor det er bedre at rykke hele biblioteksdelen til f.eks. KB?
Biblioteksrådet holder ikke møder mere, er der behov for en revision og nytænkning af governance-feltet? Centralbibliotekernes kontrakter skal genforhandles med staten men er blevet forlænget et år mere med tid til drøftelse af fremtidens overbygning.

DB vil med sine medlemmer og samarbejdspartnere tage alle disse spørgsmål op i 2019, så vi også fremadrettet sikrer en smidig og effektiv overbygning med solide fælles løsningsmodeller.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Flere end 100 DR-romanklubber åbner på biblioteker landet over

Lysten til at læse sammen og drøfte danske romaner fejler bestemt ikke noget hos danskerne efter coronatiden. Læsningen i DR Romanklubberne gik i gang 1. december på ...

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...