Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 april, 2019

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, digitale tjenester, udviklingsfokus og helt elementært let adgang til at bl.a. at hjemlåne materialer fra andre, for blot at nævne nogle få. Spillerne er mange, og flere står midt i en ny udvikling. Alle af betydning for alle landets folkebiblioteker:

Dansk BiblioteksCenter står for produktion af infrastrukturen. Staten afhænder sin tredjedel af DBC-aktierne, og ifølge et lovforslag overtages de af KL, mens udgiften omlægges til bloktilskud. Betyder det reelt en fordyrelse af DBC-produkterne for bibliotekerne, hvis midlerne i sidste ende ikke går til bibliotekskontoen? Afledt heraf ventes bestilleropgaven overfor DBC at rykke fra DDB (Danskernes Elektroniske Bibliotek) til Kombit, hvilket, sammenholdt med den digitale udvikling i øvrigt, gør en kortlægning af DDB’s virksomhed relevant, og spørgsmålet er, hvad det på sigt vil betyde for bibliotekerne?

Det Kgl. Bibliotek, der i 2017 fusionerede med Statsbiblioteket og siden med andre biblioteker, skal nu overtage DEFF (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek) og dets licensopgaver fra Slots- og Kulturstyrelsen og hvem ved måske også andre opgaver. Vel at mærke samtidig med at KB også trækkes med en voldsom budgetudhuling afledt af regeringens løbende 2%-omprioriteringsbidrag. Dét er ikke holdbart.

Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksengagementer skrumper umærkeligt mellem styrelsens i øvrigt meget omfattende opgaveområde. Ender vi en situation, hvor det er bedre at rykke hele biblioteksdelen til f.eks. KB?
Biblioteksrådet holder ikke møder mere, er der behov for en revision og nytænkning af governance-feltet? Centralbibliotekernes kontrakter skal genforhandles med staten men er blevet forlænget et år mere med tid til drøftelse af fremtidens overbygning.

DB vil med sine medlemmer og samarbejdspartnere tage alle disse spørgsmål op i 2019, så vi også fremadrettet sikrer en smidig og effektiv overbygning med solide fælles løsningsmodeller.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...