e-bøgerne og copyright

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 april, 2019

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi i flere år har opfordret til og arbejdet for et bredt samarbejde mellem biblioteker og forlag. Med kulturminister Mette Bocks ånde i nakken fandt eReolen og de store forlag hinanden igen, og benyttelsen er markant stigende. Flot og godt, at det hele omsider faldt på plads og lykkedes.

EU’s store projekt med en Digital-Single-Market Strategy har DB i årets løb beskæftiget sig en del med. Med forslaget til nye copyright-bestemmelser har DB arbejdet både nationalt for at samle alle gode kræfter bag fælles høringssvar ifm. Europa-Parlamentets direktivforslag om ophavsret på det digitale marked – og i EU via EBLIDA, hvor Steen Bording Andersen, DBs formand, sidder i bestyrelsen.

DB har prioriteret dette arbejde, da det kan få stor betydning for bibliotekernes mulighed for at købe, opbevare, bruge og udlåne digitale materialer. I skrivende stund er det endnu uafklaret, hvordan det endelige direktiv udformes. Beklageligvis blev det dog ikke sådan, at bibliotekernes formidling af digitale materialer og e-bøger her sidestilles på linje med den ret, bibliote- kerne har til at købe og udlåne papirbøger.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...