Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 april, 2019

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i endnu højere grad kan skabe en aktiv demokratiudvikling, som kan styrke den lokale debat og deltagelse. Der var en opfordring til kommunerne om at skabe udviklingsplaner for området. Det blev sendt til alle de nyvalgte lokalpolitikere, til alle folkebibliotekerne og oplysningsforbundene med opfordring om at skabe fælles udviklingsplaner.

Alligevel har vi i årets løb oplevet enkelte aftenskoler være ude med riven og råbe op om konkurrenceforvridning. Derfor gik DFS og DB igen sammen, nu med en opfordring i pressen til at få skabt de lokale samarbejder. Det er vigtigt at understrege, at folkebiblioteker og folkeoplysning er to sider af samme sag, og at demokratiet skriger på folkeoplysning som aldrig før. Vi har derfor nedsat et fælles udvalg, der skal komme med oplæg til, hvordan vi skaber fremtidens livslange læring.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...