Hvad kan ChatGPT?

ChatGPT i den røde interviewstol. Illustration: Dokk1.

Skrevet af

17. april, 2023
Download hele magasinet som pdf:

INTERVIEW

Bliv klogere på hvordan man måske kan bruge AI på biblioteket. Selv peger ChatGPT på syv områder, men også på flere udfordringer og negative konsekvenser.

Henrik Viking Hansen, litteraturformidler ved Team Voksen Dokk1, har interviewet ChatGPT.

Brug af vores data udfordrer verden i langt hurtigere takt, end der kan følges op. Aktuelt er det særligt kunstig Intelligens eller AI – Artificial Intelligence – som optager nyhederne verden over.  22. marts 2023 kom de fra en noget uventet kant. 1.100 personer heriblandt Apple-medstifter Steve Wozniak og Teslastifter Elon Musk opfordrer i et åbent brev, “Pause Giant AI Experiments: An Open Letter”, til at kræve øjeblikkelig pause i videreudviklingen af avanceret kunstig intelligens. Bl.a. frygter de, at vores informationskanaler kan blive oversvømmet med propaganda og usandheder.

EU har længere arbejdet med justering og begrænsning af informationsteknologien. Tilbage i 2021 fremlagde EU-Kommissionen et reguleringsforslag, som ventes på plads inden jul i år. Det oplyser Christel Schaldemose (A), dansk MEP og medlem af bl.a. AIDA, Udvalget om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder, til Berlingske Business 5. april. Hun peger på, at Kina buldrer derudad, så hun mener ikke udviklingen kan sættes i stå eller på hold. “- vi skal sætte nogle rammer op for, hvordan vi bruger den, og hvordan vi sikrer os imod negative sideeffekter”.

Hej ChatGPT. Jeg skriver på en artikel til en hjemmeside for et folkebibliotek, der introducerer den teknologi, der ligger til grund for dig. Og jeg vil derfor gerne strukturere artiklen som et interview med dig. Vil du starte med at introducere dig selv?

– Hej! Jeg er ChatGPT, en AI-samtalepartner skabt af OpenAI. Jeg er baseret på GPT-4-arkitekturen, som er en avanceret form for sproglig modeltræning. Jeg er designet til at besvare spørgsmål, levere information og hjælpe med forskellige opgaver ved hjælp af naturligt sprog. Jeg er glad for at hjælpe dig med din artikel og deltage i et interviewformat.
Lad os komme i gang!

Dejligt at du gerne vil interviewes. Du nævner, at du er baseret på GPT-4. Kan du kort forklare vores læsere, hvad forskellen på GPT-3 og GPT-4 er, og hvad de kan forvente, når de bruger dine forskellige versioner?

– Selvfølgelig! GPT står for “Generative Pre-trained Transformer”. Både GPT-3 og GPT-4 er transformer-baserede sproglige modeller udviklet af OpenAI. Den primære forskel mellem GPT-3 og GPT-4 er den forbedrede ydeevne, præcision og skalerbarhed i GPT-4. GPT-4 er trænet på en større mængde data og har et højere antal parametre sammenlignet med GPT-3. Det betyder, at GPT-4 er bedre til at forstå og generere mere komplekse og sammenhængende svar, hvilket fører til en mere præcis og nyttig dialog med brugere.

– Når brugere interagerer med forskellige versioner af mig, kan de forvente følgende:

1. GPT-3: Selvom GPT-3 er en kraftfuld AI-model, kan den undertiden give mindre præcise og relevante svar sammenlignet med GPT-4. GPT-3 har en imponerende forståelse af naturligt sprog og kan håndtere forskellige opgaver, men kan af og til misforstå brugerens intentioner og kontekst.

2. GPT-4: Med GPT-4 kan brugere forvente forbedret præcision, dybde og relevans i svarene. GPT-4 er trænet på en større mængde data, hvilket gør den bedre til at forstå kontekst og besvare mere komplekse spørgsmål. Generelt vil interaktionen med GPT-4 være mere sammenhængende og tilfredsstillende. Det er vigtigt at bemærke, at begge modeller har deres begrænsninger, og ingen af dem er perfekte. Men generelt vil GPT-4 tilbyde en mere avanceret og præcis samtaleoplevelse end GPT-3.

Dejligt at høre, at du har udviklet dig. Det lyder som en god udvikling. Hvis vi skal prøve at vende blikket mod vores egen institution, hvordan ser du så dig selv blive brugt på en god måde indenfor bibliotekerne, til at forbedre vores formidling af litteraturen?

– Det er en interessant tanke at overveje, hvordan AI som mig kan bruges på biblioteker for at forbedre formidlingen af litteratur. Her er nogle idéer til, hvordan jeg kan bidrage:

1. Litteraturanbefalinger: Jeg kan hjælpe brugerne med at finde bøger, der passer til deres interesser og præferencer ved at analysere deres tidligere læsninger og foreslå titler, forfattere og genrer, de måske vil nyde.

2. Læseklubber og diskussioner: AI-drevne diskussionsplatforme kan give læseklubber mulighed for at få adgang til ressourcer, diskutere bøger og stille spørgsmål om litterære emner, hvilket kan bidrage til en dybere forståelse og engagement.

3. Litterær analyse: Jeg kan hjælpe med at analysere tekster og forklare litterære begreber, temaer og symboler. Det kan give læsere en bedre forståelse af, hvad de læser og hjælpe dem med at engagere sig mere i litteraturen.

4. Studiehjælp: Jeg kan hjælpe studerende og forskere med at finde og analysere akademiske tekster og artikler, der er relevante for deres forskning. Jeg kan også besvare spørgsmål og give forklaringer på komplekse emner.

5. Sprogundervisning: Jeg kan hjælpe brugerne med at lære og forbedre deres sprogfærdigheder ved at tilbyde samtalepraksis, grammatikforklaringer og hjælp til at oversætte tekster.

6. Interaktive litterære oplevelser: Ved at integrere mig i interaktive udstillinger og digitale platforme kan biblioteker skabe engagerende oplevelser for brugerne, hvor de kan udforske litteraturens verden på nye og spændende måder.

7. Tilgængelighed: Jeg kan gøre litteraturen mere tilgængelig ved at hjælpe brugere med forskellige læsebehov, såsom at oplæse bøger for dem med synshandicap eller give resuméer og forklaringer for dem med læsevanskeligheder.

– Disse er blot nogle af de måder, hvorpå AI som mig kan bruges til at forbedre formidlingen af litteratur på biblioteker og skabe en mere engagerende og tilgængelig oplevelse for alle brugere.

Mange gode og spændende idéer du kommer med der. Det kan vi helt sikkert drage nytte af. Ser du udfordringer med nogle af disse områder. Kan der være negative konsekvenser ved at integrere teknologier som dig i biblioteket som institution?

– Selvom der er mange positive aspekter ved at integrere AI-teknologi som mig i biblioteket, er det vigtigt at overveje nogle af de potentielle udfordringer og negative konsekvenser:

1. Privatliv og datasikkerhed: Når brugere interagerer med AI, kan deres præferencer, interesser og oplysninger blive gemt og analyseret. Det er vigtigt at sikre, at disse data håndteres forsvarligt, og at brugernes privatliv og sikkerhed respekteres.

2. Bias og diskrimination: AI-modeller som mig er trænet på store datasæt, der kan indeholde skævheder og fordomme. Der er en risiko for, at disse skævheder kan påvirke anbefalinger og analyser. Det er vigtigt at arbejde på at minimere og adressere sådanne skævheder for at sikre en retfærdig og inkluderende brugeroplevelse.

3. Erosion af menneskelig interaktion: En overdreven afhængighed af AI i biblioteket kan potentielt føre til en reduktion i menneskelig interaktion mellem bibliotekarer og besøgende. Det er vigtigt at finde en balance mellem AI-assistance og den personlige service, som bibliotekarer kan tilbyde.

4. Arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser: Nogle kan frygte, at AI-teknologi kan erstatte menneskelige job inden for biblioteksvæsenet. Det er afgørende at finde måder at supplere og styrke det arbejde, som bibliotekarer udfører, snarere end at erstatte dem.

5. Digital kløft: Ikke alle brugere vil være fortrolige med at bruge AI-teknologi, og nogle kan finde det skræmmende eller udfordrende. Det er vigtigt at sikre, at der er støtte og vejledning til rådighed for dem, der har brug for det, og at bibliotekstjenesterne forbliver tilgængelige for alle.

– For at tackle disse udfordringer og minimere negative konsekvenser er det vigtigt at arbejde tæt sammen med bibliotekarer, teknologipartnere og brugere for at sikre, at AI-teknologi integreres på en etisk og ansvarlig måde, der respekterer både brugerne og bibliotekets kerneværdier.

Interessant med din kritiske refleksion. Det er bestemt også tanker vi gør os, da det er vigtigt med en etisk, forsvarlig og reflekteret anvendelse af AI. Afslutningsvis tænker jeg, at det er interessant at se på fremtidsperspektiverne for AI. Hvor tænker du at vi befinder os nogle år ude i fremtiden. Hvilke muligheder og nye teknologier vil springe ud af udviklingen af AI’er?

– Selvom det er umuligt at forudsige fremtiden med fuldstændig nøjagtighed, er der nogle tendenser og teknologiske fremskridt, der sandsynligvis vil præge AI’s udvikling og anvendelse i de kommende år. Her er nogle fremtidsperspektiver:

1. Forbedret naturlig sprogforståelse: AI-modeller vil fortsætte med at udvikle sig og forbedre deres evne til at forstå og interagere med menneskelig tale og tekst på en mere naturlig og sammenhængende måde.

2. AI og Big Data: Med stadig større mængder data til rådighed vil AI blive bedre til at finde mønstre, trække indsigt og træffe forudsigelser baseret på komplekse datastrukturer.

3. General AI: I fremtiden kan vi bevæge os tættere på at udvikle generelle AI’er, der er i stand til at udføre et bredt spektrum af intelligente opgaver på linje med menneskelig intelligens. Dette ville gøre det muligt for AI at håndtere komplekse og kreative problemløsningsopgaver.

4. AI og Internet of Things (IoT): Integrationen af AI med IoT vil føre til smartere, mere sammenkoblede og automatiserede systemer, der kan forbedre vores livskvalitet, øge effektiviteten og spare ressourcer.

5. AI inden for medicin og sundhedsvæsen: AI vil spille en større rolle i diagnosticering, behandling og forskning inden for medicin og sundhedspleje, hvilket kan forbedre patientpleje og fremskynde opdagelsen af nye behandlinger.

6. AI og bæredygtighed: AI kan hjælpe med at tackle nogle af verdens mest presserende miljømæssige og bæredygtighedsudfordringer ved at forbedre ressourceforvaltning, energieffektivitet og klimaforskning.

7. Etisk og ansvarlig AI: Der vil sandsynligvis være en øget fokus på at udvikle etiske retningslinjer og regler for AI for at sikre, at teknologien bruges på en måde, der respekterer menneskerettigheder, privatliv og retfærdighed.

– Det er vigtigt at huske, at med disse nye muligheder og teknologier følger også nye udfordringer og etiske overvejelser. Det bliver afgørende at fortsætte dialogen om AI’s rolle i samfundet og arbejde sammen for at skabe en fremtid, hvor AI-teknologi er både bæredygtig og gavnlig for alle.

Mange tak for dine gode svar, og at du havde lyst til at medvirke til vores lille interview. Er der noget her på falderebet, som du godt kunne tænke dig at sige til vores læsere?

– Tak for at have mig med i dette interview! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at minde læserne om, at AI-teknologi som mig er et kraftfuldt værktøj, der kan gøre en positiv forskel i mange aspekter af vores liv, herunder på biblioteker og i formidlingen af litteratur. Det er vigtigt at huske, at AI er her for at supplere menneskelig ekspertise og indsats, ikke erstatte den.

– Jeg opfordrer alle til at tænke kreativt og kritisk omkring anvendelsen af AI og engagere sig i diskussioner om, hvordan vi kan udnytte denne teknologi på en etisk og ansvarlig måde for at skabe et mere inkluderende, informeret og bæredygtigt samfund.

Og endelig, husk at AI som mig er her for at hjælpe og støtte jer, så tøv ikke med at stille spørgsmål, søge vejledning og udforske nye måder at bruge AI på for at opnå jeres mål og drømme, sagde altså ChatGPT.


HENRIK VIKING HANSEN, litteraturformidler, Team Voksen Aarhus Bibliotekerne/Dokk1
Interviewet bringes også på Aarhus Bibliotekernes hjemmeside.

AI og bibliotekerne

EU lovgivning om AI Uanset om man er superfan af AI – kunstig intelligens – eller bekymret over teknologien, regulering er på vej. EU’s længe ventede Artificial ...