januar

DB Forretningsudvalgsmøde

TID: Mandag den 25. januar 2016, kl. 11-14.
MØDESTED: DOKK1 i Aarhus, VIP-lokalet, 3. sal