oktober

DB Forretningsudvalgsmøde

Mødet afholdes i undervisningslokale 2, Dokk1 i Aarhus.
Evt. afbud bedes meddelt Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk